ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор:

Мужеляк М.М., Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Виділено передумови становлення та перешкоди розвитку соціально відповідальної діяльності машинобудівних підприємств, що дозволило виділити два етапи розвитку КСВ. Крім того, досліджено рейтингову оцінку соціально відповідальної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств згідно з Індексом прозорості. У підсумку сформовано SWOT-матрицю, що характеризує поточні результати соціально відповідальної діяльності машинобудівних підприємств та визначає перспективні напрями її розвитку.

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, управління машинобудівними підприємствами, сильні та слабкі сторони КСВ підприємств, можливості та загрози розвитку КСВ

Список використаних джерел:

  1. Акімова І. Соціальна відповідальність українського бізнесу: результати опитування / І. Акімова А. Марцінків, О. Осінкіна. – К. : КІТ, 2005. – 55 с.

  2. Зінченко А. Г. Корпоративна соціальна відповідальність 2005–2010: стан та перспективи розвитку / А. Г. Зінченко, М. А. Саприкіна. – К. : Фарбований лист, 2010. – 56 с.

  3. Індекс прозорості компаній. – К. : Seven Color, 2012. – 28 с.

  4. Індекс прозорості та підзвітності компаній в Україні. – К. : Фарбований лист, 2011. – 31 с.

  5. Лебедєв І. Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України / І. Лебедєв // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 5. – С. 13–19.

  6. Плахова Е. Н. Социальное предпринимательство как фактор развития гражданского общества в Украине / Е. Н. Плахова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : [зб. наукових праць ДонДУУ]. Серія «Соціологія». – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – Вип. 140, т. Х. – С. 55–61.

  7. Проект Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.svb.org.ua.

  8. Прозорість сайтів українських ТОП–100 не підвищується [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://csr-ukraine.org/article/.

  9. Результаты оценки КСО сайтов ТОП–100 компаний в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://civil-rada.in.ua/?p=2271.

Завантажити