ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Кравчук Ганна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пустова О.О., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Виявлено сегментарні диспропорції та асиметрії функціонування ринку депозитів в Україні, що на підставі проведеного ретроспективного аналізу дозволяє сформулювати заходи стабілізації його розвитку.

Ключові слова:

депозит, депозитний ринок, криза, домашні господарства, фінансові корпорації, валюта

Список використаних джерел:

  1. Баховська Л. Я. Особливості функціонування ринку банківських депозитних послуг в сучасних умовах розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Л. Я. Баховська. – Режим доступу : http://elconf.com.ua/9-arkhivny-materialy/2014.

  2. Житний П. Д. Депозитна політика комерційних банків на сучасному етапі та шляхи її удосконалення / П. Д. Житний // Вісник Національного банку України. – 2012. – Вип. 8. − С. 9–16.

  3. Олексенко М. В. Депозитна політика комерційних банків України на сучасному етапі / М. В. Олексенко // Вісник Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 4 (16). – С. 166–171.

  4. Офіційний веб-сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Завантажити