ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Абакуменко Ольга Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дорош Тарас Степанович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теорії економічних циклів окремих макроекономічних шкіл. Основну увагу приділено теоріям бізнес-циклу представників австрійської школи економіки, на відміну від мейнстріму економічної науки. Зроблено висновок про невідповідність класичних теорій економічних циклів та сучасної економічної думки новим викликам економічної дійсності.

Ключові слова:

економічний цикл, бізнес-цикл, циклічність розвитку економіки, австрійська школа економіки

Список використаних джерел:

  1. Заостровцев А. П. Экономические циклы: анализ австрийской экономической школы [Электронный ресурс] / А. П. Заостровцев. – Режим доступа : http://finbiz.spb.ru/download/3_2009_zaostrov.pdf.

  2. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : пер. с 14-го англ. изд. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 972 с.

  3. Мизес Л. Человеческя деятельность: Трактат по экономической теории / Людвиг фон Мизес. – 2-е испр. изд. – Челябинск : Социум, 2005. – 878 с.

  4. Ротбард М. Великая депрессия в Америке : пер. с англ. / Мюррей Ротбард. – М. : ИРИСЭН, Мысль, 2012. – 522 с.

  5. Самуэльсон П. Экономика : в 2-х т. / Пол Самуэльсон. – М. : Алгон, 1994. – 740 с.

  6. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Э. Хансен. – М. : Директ-Медиа, 2007. – 644 с.

  7. Хесус У. С. Деньги, банковский кредит и экономические циклы / Уэрта де Сото Хесус ; пер. с англ. под ред. А. В. Куряева. – Челябинск : Социум, 2008. – 663 с.

Завантажити