ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Автор:

Балуєва О.В., Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, Україна

Чуприна О.О., Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено авторський підхід стосовно питань, пов’язаних з вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб, що дозволить системно підійти до їх вирішення, забезпечити регульований розвиток міграційних процесів. Роз­глянуто ключові характеристики поняття «внутрішньо переміщена особа». Зазначено, що категорія внутрішньо переміщених осіб була вперше зафіксована в Україні у 2014 році. Проаналізовано динаміку внутрішніх переміщень. Встановлено, що найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб розміщена у регіонах, які безпосередньо оточують зону, охоплену конфліктом. Визначено причини, які викликали переміщення громадян зі східних областей України та Криму. Висвітлено комплекс проблем, які пов’язані з вимушеною міграцією і сформовано підходи до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Акцентовано увагу на системному підході до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Запропоновано комплекс заходів щодо вирішення проблем, з якими стикається ця категорія громадян.

Ключові слова:

внутрішньо переміщена особа, системний підхід, внутрішня міграція, комплекс заходів, вирішення проблем

Список використаних джерел:

 1. Балакірєва О. Спектр проблем вимушених переселенців в Україні: швидка оцінка ситуації та потреб [Електронний ресурс] / О. Балакірєва // Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування : матеріали круглого столу (9 липня 2014 р.). – Режим доступу : http://www.uisr.org.ua/news/36/83.html.

 2. Балакірєва О. Трудовий потенціал та рівень державної підтримки внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. Балакірєва // Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 лютого 2015 року). – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_27_02_Balakireva.ppt.

 3. Солодько А. Захист соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб: першочергові завдання для України [Електронний ресурс] : [звіт] / А. Солодько, Т. Доронюк. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/045/original/ CSR_IDP.pdf? 1400493355.

 4. Солодько А. Вироблення політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] : [звіт] / А. Солодько, Т. Доронюк. – Режим доступу : http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/sedos_policy_idps.pdf.

 5. Лібанова Е. М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України [Електронний ресурс] / Е. Лібанова // Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості : матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (27 лютого 2015 року). – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_27_02.

 6. Малиновська О. А. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціально-економічних загроз [Електронний ресурс] : [аналітична записка] / О. А. Малиновська. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf.

 7. Малиновська О. А. Шляхи вирішення проблеми внутрішніх переміщених осіб: деякі уроки із зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] : [аналітична записка] / О. А. Малиновська. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/migrac_probl-a598d.pdf.

 8. Макарова О. В. Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості / О. В. Макарова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 1. – С. 7–10.

 9. Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішніх переміщених осіб / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Український соціум. – 2015. – № 2 (53). – С. 65–72.

 10. Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны [Электронный ресурс] / Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС), 22 июля 1998, E/CN.4/1998/53/Add.2. – Режим доступа : http://www.refworld.org.ru/docid/50b345932.html.

 11. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.

 12. People internally displaced by conflict and violence. Global Overview 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf.

 13. Strategic response plan for Ukraine 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/document/2015-ukraine.

 14. Internal Displacement Map [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-archive/1244-internal-displacement-map.

 15. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України [Електронний ресурс] : Закон України від 15.04.2014 № 1207–VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18.

 16. Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п.

 17. Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п.

 18. Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06. 2014 № 588-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-р.

 19. Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015–2016 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 8.07. 2015 р. № 505. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248359035.

Завантажити