КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАРУБІЖНА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Автор:

Гришова Інна Юріївна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Красноруцький О.О., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто систему економічної безпеки бізнесу в аспекті виникнення корупційних ризиків, їх впливу на діяльність бізнесу та запропоновано методи їх оцінювання, ґрунтуючись на зарубіжному досвіді. Висвітлено можливість імплементації методології як основи підготовки методики антикорупційної експертизи, що використовується як зразкова модель оцінювання в європейських країнах.

Ключові слова:

економічна безпека, національна економіка, управління бізнесом, тіньова економіка, корупційні ризики, методи оцінювання

Список використаних джерел:

 1. Чепелюк В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією [Електронний ресурс] / В. Чепелюк. – Режим доступу : http://uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244.html.

 2. Соснін О. Про необхідність використання світового досвіду в боротьбі з корупцією у вітчизняній практиці / О. Соснін // Віче. – 2014. – № 1. – С. 17.

 3. УНІАН останні новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unian.net/ukr/news/news-382036.html.

 4. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 24–27.

 5. Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь //Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

 6. Язлюк Б. О. Обґрунтування інноваційних шляхів структурно-функціональних параметрів модернізації економіки України як основу створення міжнародної конкурентоспроможності / Б. О. Язлюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія. Економіка. Проблеми економічного становлення. – К. : АПіСВ ФПУ, 2014. – № 1 (69). – С. 61–70.

 7. Митяй О. В. Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки під­приємств агропродовольчої сфери / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 12–19.

 8. Крюкова І. О. Формування фінансової безпеки агропромислових підприємств / І. О. Крюкова // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 4 (58). – С. 41–45.

 9. Крюкова І. О. Система фінансової безпеки та механізм нейтралізації ризиків економічної діяльності / І. О. Крюкова, Е. В. Ніколюк, В. В. Лебедєва // Матеріали науково-практичної конференції «Наука та суспільство» (21–22 березня 2013 р.). – Лондон, 2013. – С. 244–258.

 10. Financial mechanism of economic security company / T. Shabatura, I. Grishova, A. Galitsky, S. Stoyanova-Koval, V. Zamlynsky, M. Shcherbata, T. Butenko // The collection includes material reports 3rd International Scientific and Practical Conference “Science and Society” held SCIEURO in London 20–21 March 2013. – Р. 160–180.

 11. The economic security of the enterprise: the nature and components / T. Shabatura, V. Butenko, T. Butenko, M. Shcherbata // The collection includes material reports International Scientific and Practical Conference [“Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”] (Stuttgart, Germany, March 28, 2013). – Germany : by ORT Publishing (Germany) in assocation with the Center For Social And Political Studies “Premier” (Russia), 2013. – Р. 78–80.

Завантажити