ВИКОРИСТАННЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ TQM ПІДПРИЄМСТВА У НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Автор:

Бондаренко С.М., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено питання використання ощадливого виробництва підприємствами в умовах нестабільного ринкового середовища. Зосередження уваги на наданні найбільшої цінності споживачу та економії всіх видів ресурсів, до яких прагне ощадливе виробництво, дає можливість перемагати у конкурентній боротьбі. Підприємства України впевнено та цілеспрямовано, хоча дещо повільно, рухаються до ощадливого виробництва та ощадливості.

Ключові слова:

ощадливе виробництво, втрати, елементи та інструменти ощадливого виробництва, етапи розгортання ощадливого виробництва

Список використаних джерел:

  1. Вумек Д. П. Бережливое производство: как избавится от потерь и добиться процветания вашей компании : пер. с англ. / Д. П. Вумек, Д. Т. Джонс. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 473 с.

  2. Дайана Риттер. Творческие методы : пер. с англ. / Дайана Риттер, Майкл Брассард. – К. : КПК «Системы», 2006. – 192 с.

  3. Джеймс Ролло. Управление деятельностью : пер. с англ. / Джеймс Ролло. – К. : МЦК «Прирост», 2004. – 194 с.

  4. Несиоловский А. Стратегическое планирование и организационное развитие [Электронный ресурс] А. Несиоловский. – Режим доступа : https:innovations.com.ua/ua/articles/13332/temp.

  5. Ощадливе виробництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki.

  6. Паула Мартин. Управление проектами : пер. с англ. / Паула Мартин, Карен Тейт. – К. : КПК «Системы», 2005. – 192 с.

  7. Петренко Т. Застосування концепцій Lean Production на підприємствах [Електронний ресурс] / Т. Петренко. – Режим доступу : https: conference.spkneu.org/.../zastosuvannya-kontse.

  8. Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учебное пособие / М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схиртладзе. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.

Завантажити