РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ САМІТІВ У ВИРІШЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ

Автор:

Зеленська Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Зеленський Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Алєшугіна Наталія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проілюстровано позитивні та негативні наслідки впливу глобалізації на розвиток агросфери, рівень продовольчої безпеки та ступінь навантаження сільськогосподарського виробництва на екосистеми у країнах із різним рівнем соціально-економічного розвитку. Розкрито концептуальні підходи до вирішення проблеми продовольчої безпеки у світовому масштабі, напрацьовані зусиллями міжнародної спільноти в ХХ–ХХІ ст.

Ключові слова:

продовольча проблема, продовольча безпека, агросфера, глобалізація, ціни на продовольство, міжнародні продовольчі саміти

Список використаних джерел:

  1. Гусаков В. Г. Продовольственная безопасность Беларуси / В. Г. Гусаков, З. М. Ильина, В. И. Бельский // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 35–46.

  2. Ильина З. М. Продовольственная безопасность: теория, методология, практика / З. М. Ильина. – Минск : Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 230 с.

  3. Международные акты о правах человека. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1998.

  4. Обминский Э. Б. Глобальные интересы и национальный эгоизм (экономический аспект) / Э. Б. Обминский. – М. : Международные отношения, 1990. – 304 с.

  5. Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс] : Конференция Организации Объединённых Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–4 июня 1992 г.). – Режим доступа : http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/index.htm.

  6. Построение нашего общего будущего: возобновление коллективных действий для всеобщего блага [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:news.kremlin.ru/ref_notes/1072.

  7. Роль АТЭС в обеспечении региональной и глобальной продовольственной безопасности исключительна важна [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://trud-ost.ru/?p=57344.

  8. Совместное заявление стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/06/217933.shtml.

  9. Чернова Е. В. Продовольственная безопасность в системе экономических отношений / Е. В. Чернова // Известия Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. – 2008. – № 1. – С. 17–25.

Завантажити