СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор:

Козар В.В., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано основні напрямки щодо вдосконалення процесу збереження та розвитку трудового потенціалу. Проаналізовано його вплив на соціально-економічні перетворення у країні та визначено необхідні передумови його оптимального використання, адже соціально-економічний розвиток країни здебільшого визначається використанням трудового потенціалу регіонів як невід’ємної частини економічного потенціалу. Доведено, що основою розвитку суспільства є сукупність практичних дій щодо формування та відтворення трудового потенціалу, що засновані на таких пріоритетах, як: створення відповідних економічних, екологічних та соціальних умов для повноцінного відтворення та професійного й інтелектуального розвитку трудового потенціалу; надання можливості щодо його продуктивного використання за допомогою відповідної економічної і науково-технічної бази, збалансованого регіонального розвитку, а в перспективі – впровадження системи стимулів до продуктивної праці та реалізації соціальних гарантій для працюючих і безробітних в умовах ринкових відносин сприятиме поліпшенню параметрів трудового потенціалу, а також формуванню та вдосконаленню рівня життя населення в цілому.

Ключові слова:

регіон, механізм удосконалення, трудовий потенціал, соціально-економічний розвиток, трудові відносини, стратегія розвитку

Список використаних джерел:

  1. Бандур С. І. Трудоресурсна безпека України в контексті глобалізації світової економіки : підручник / С. І. Бандур, О. І. Цимбал ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2007. – 68 с.

  2. Грішнова О. А. Освіта як чинник людського розвитку і економічного зростання України / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень, 2004. – № 1–2. – С. 93–102.

  3. Старостенко Г. Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України (регіональний аспект) : монографія / Г. Г. Старостенко. – К. : УФЕІ, 1997. – 270 с.

  4. Статівка Н. В. Демографічна складова економічної безпеки України / Н. В. Статівка, А. А. Смаглюк //Державне будівництво. – 2010. – № 2. – С. 97–102.

  5. Стец І. Відтворення трудового потенціалу в економіці / І. Стец // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 118–122.

Завантажити