СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ

Автор:

Вікнянська О.М., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Прядко В.В., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та побудовано економіко-математичну модель формування оптимальної структури ланцюга постачань з урахуванням його впливу на складові сталого розвитку, також розроблено алгоритм, який дозволяє усунути проблему даних і може бути застосований на рівні підприємств і організацій будь-якого типу (малі, середні, великі). З урахуванням цього ця модель апробована на статистичній інформації підприємства «Облторгсервіс» у розрізі як кожної складової сталого розвитку, так і з урахуванням усіх складових. Крім того, використано теорію графів для виявлення доцільності розміщення певного елементу ланцюга постачань виходячи із максимізації товарних потоків чи будь-якого іншого параметра.

Ключові слова:

теорія графів, LCA-аналіз, оптимальна структура, ланцюг постачань, стратегічне планування, товарні потоки

Список використаних джерел:

  1. Osyzka A. «Multicriteria optimization for engineering design». Design Optimization (Academic Press): 193-227.

  2. Шварц Д. Т. Интерактивные методы решения задачи многокритериальной оптимизации. Обзор / Д. Т. Шварц // Наука и образование. – 2013. – Апрель (№ 4). – С. 245–264.

  3. Commission, E, 2011. International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook. In: Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the EuropeanContext. Joint Research Centre e Institute for Environment and Sustainability.

  4. Pareto, V., Page, A.N., 1971. Translation of Manuale di economia politica (“Manual of political economy”). AM Kelley.

  5. Вміст вихлопних газів автомобілів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://autonotes.info/vyhlopnye-gazy.

  6. 5 причин, по которым переработка отходов вредит экологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ecoleaks.info/pererabotka-othodov-vredit-ekologii-5-prichin.

Завантажити