РОЗВИТОК СФЕР РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ У 2011–2014 РР.: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ

Автор:

Скрипник М.І., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Амбарчян М.С., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню економічного стану сфери торгівлі товарами взуттєвої промисловості в Україні. Суттєве скорочення рівня доходів населення та зростання валютних курсів призвели до кризи імпорту товарів в Україну в 2015 році. З метою оцінки масштабу економічної рецесії в досліджуваній сфері проаналізовано динаміку обсягів експорту, імпорту та роздрібної торгівлі взуттям в Україні у 2011–2014 роках. Здійснено порівняння динаміки обсягів торгівлі взуттям із динамікою обсягів торгівлі товарами легкої промисловості та непродовольчих товарів загалом. З’ясовано взаємозв’язок між темпами зростання валютних курсів та індексами споживчих цін на взуття.

Ключові слова:

легка промисловість, роздрібна торгівля взуттям, експорт взуття, імпорт взуття

Список використаних джерел:

  1. Мазаракі А. Легка промисловість України: стан, проблеми експорту та імпорту товарів / А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Ізовіт // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 3. – С. 5–13.

  2. Максименко І. О. Легка промисловість України: сучасний стан та перспективи розвитку / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 77–80.

  3. Лойко В. В. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості в контексті економічної безпеки України / В. В. Лойко, Д. М. Лойко // Вісник КНУТД. – 2013. – № 2. – С. 155–161.

  4. Офіційний сайт Української асоціації підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrlegprom.org.ua/statistika_analitika_ukrlegpromu.html.

  5. Статистичний щорічник України за 2011 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Август Трейд, 2012. – 558 с.

  6. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 552 с.

  7. Статистичний щорічник України за 2013 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 534 с.

  8. Статистичний щорічник України за 2014 рік / за ред. І. М. Жук. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 586 с.

Завантажити