ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦІ

Автор:

Андрієнко М.М., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Приділено увагу питанням залежності фінансових показників роботи транспортного підприємства від натуральних вимірників. Проаналізовано вплив результатів транспортної діяльності на загальну рентабельність в умовах сформованої структури перевізних операцій та сервісного обслуговування.

Ключові слова:

прибуток, доходи, перевезення, ефективність, витрати, собівартість

Список використаних джерел:

 1. Абгафоров В. А. Организация контейнерных перевозок / В. А. Абгафоров, Л. Н. Матюшин // Железнодорожный транспорт. – 2000. – № 4. – С. 18–21.

 2. Абгафоров В. А. Транспортные услуги: стандарты и показатели / В. А. Абгафоров // Железнодорожный транспорт. – 1997. – № 3. – С. 21–25.

 3. Андрієнко М. М. Комплексність як критерій якості транспортного обслуговування вантажовласників / М. М. Андрієнко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління : матеріали І наук.-практ. конф. – К. : КУЕТТ, 2003. – С. 68.

 4. Андрієнко М. М. Особливості функціонування ринку транспортних послуг / М. М. Андрієнко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління : матеріали ІІ наук.-практ. конф. – К. : КУЕТТ, 2004. – С. 68–69.

 5. Андрієнко М. М. Сервісне обслуговування клієнтури – важливий чинник якості господарської діяльності транспортної фірми / М. М. Андрієнко // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України : матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. – Х. : УкрДАЗТ, 2004. – № 7. – С. 56.

 6. Андрієнко М. М. Формування ринку транспортно-експедиторських послуг / М. М. Андрієнко // Економіка транспортного комплексу. – Х. : ХНАДУ, 2003. – Вип. № 6. – С. 99–105.

 7. Андрієнко М. М. Центр «Ліски» в системі комплексного транспортного обслуговування вантажовласників / М. М. Андрієнко // Зб. наук. праць Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія «Економіка і управління». – К. : КУЕТТ, 2003. – Вип. № 3. – С. 67–73.

 8. Андрієнко М. М. Якість транспортних послуг – критерій ефективного обслуговування споживачів / М. М. Андрієнко // Вісник економіки і промисловості. – 2004. – № 8. – С. 210–213.

 9. Атласов В. Г. Транспортному обслуживанию – современный уровень / В. Г. Атласов // Железнодорожный транспорт. – 1996. – № 4. – С. 24–31.

 10. Галабурда В. Г. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания / В. Г. Галабурда, Ю. И. Соколов // Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 5. – С. 60–64.

 11. Галабурда В. Г. Маркетинг на транспорте : [учеб. пособие] / В. Г. Галабурда. – М. : МИИТ, 1992. – 108 с.

 12. Довідник експедитора : у двох книгах. Книга перша / за ред. Д. В. Зеркалова. – К. : Основа, 2002. – 624 с.

 13. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах / под ред. Л. Б. Миротина. – М. : Юристъ, 2002. – 512 с.

 14. Транспортная логистика / под общ. ред. Л. Б. Миротина. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.

Завантажити