ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ НА ОСНОВІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор:

Тарасенко Артем Валерійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено структуру каналів реалізації продукції сільського господарства підприємствами галузі на прикладі Чернігівської області. Виявлено залежність між змінами запасів сільськогосподарської продукції та концентрацією об’єктів інфраструктури агропромислового комплексу, а саме оптово-роздрібних структур. Визначено інфраструктурні фактори впливу на формування попиту на продовольчому ринку. Ідентифіковано інфраструктурні фактори впливу формування пропозиції на продовольчому ринку. Розроблено алгоритм формування попиту і пропозиції на продовольчому ринку на основі вдосконалення інфраструктурного забезпечення агропромислового комплексу.

Ключові слова:

попит, пропозиція, продовольчий ринок, інфраструктурне забезпечення, фактори

Список використаних джерел:

  1. Дудар Т. Г. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи : монографія / Т. Г. Дудар, В. Т. Дудар. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 246 с.

  2. Клімова І. О. Ринок сільськогосподарської продукції: особливості розвитку та проблемні питання формування інфраструктури [Електронний ресурс] / І. О. Клімова. – Режим доступу :http://eprints.zu.edu.ua/11658/1/Stattya_9.pdf.

  3. Одінцов М. М. Теоретико-методологічні засади формування і регулювання цін на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / М. М. Одінцов // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1656.

  4. Ращенко А. В. Особливості формування попиту на сільськогосподарську продукцію в контексті ставлення споживачів до її якості та екологічної безпеки / А. В. Ращенко // Агросвіт. – 2012. – № 22. – С. 30–34.

  5. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції : практ. посіб. / за ред. П. Т. Саблука. – К. : ІАЕ, 2000. – 556 с.

Завантажити