АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНА В УКРАЇНІ

Автор:

Пазюк В.Л., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан та динаміку розвитку ринку вина в Україні. Проаналізовано площі виноградних насаджень, світове споживання та виробництво вина. Розглянуто структуру споживання алкоголю в різних країнах. Описано основні напрями дій щодо скорочення шкідливого вживанню алкоголю.

Ключові слова:

алкоголь, вино, споживання, виробництво, структура споживання, культура споживання, міцні алкогольні напої

Список використаних джерел:

  1. Бревнов А. А. Тенденции развития рынка виноградного вина [Электронный ресурс] / А. А. Бревнов, Н. В. Яблонская // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2012. – № 2. – С. 163–169. – Режим доступа : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29869.

  2. Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя (2012–2020 гг.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.euro.who.int/.../european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of- alcohol-20122021.‎

  3. Нестеренко О. С. Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/104.pdf.

  4. Осипов В. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку [Електронний ресурс] / В. Осипов, Л. Осипова // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 28–31. – Режим доступу : ua-ekonomist.com/10132-vinogradarstvo-ta-vinorobstvo-ukrayini-suchasniy -stan-problemi-tendencyi-rozvitku.html.

  5. Радченко Т. М. Україна в сучасних тенденціях функціонування світового ринку винопродукції [Електронний ресурс] / Т. М. Радченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 70–76. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2015_1_15.

  6. Ралко О. С. Дослідження виробництва та споживання вина в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Ралко // Інтелект XXI. – 2014. – № 6. – С. 39–45. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_6_7.

  7. Яблонська Н. В. Виноробна промисловість України : стан, тенденції, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Яблонська, О. Ю. Хімченко // Економічні студії. – 2015. – № 2 (06) квітень. – С. 168–172. – Режим доступу : http://analiticbase.nplu.org.

  8. Global status report on alcohol and health 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/substance.../global_alcohol_report/en/.

  9. State of the vitiviniculture world market April 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oiv.int/...%20Statistiques/...%201%20Publications%20statistiques/OIV_NoteConjmars2015_EN.pdf.

Завантажити