МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Автор:

Абрамова Алла Сергіївна, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Савчук Т.М., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Жаворонок Артур Віталійович, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито зміст та значення митних платежів у формуванні доходів державного бюджету та функції митного оподаткування. Проаналізовано доходи від зовнішньоекономічної діяльності у формуванні доходів Державного бюджету України та визначено динаміку донарахувань за результатами контролю митницями Державної фіс­кальної служби України за 2012–2014 роки, вказано напрями їх удосконалення. Проведено аналіз основних показників роботи митниць щодо забезпечення мобілізації надходжень до бюджету.

Ключові слова:

митні платежі, мито, акцизний податок з ввезених підакцизних товарів, ПДВ із ввезених на територію України товарів, митна вартість, класифікація товарів, країна походження товарів

Список використаних джерел:

  1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755VІ.

  2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495VІ.

  3. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. Гребельник. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 472 с.

  4. Митна політика та митна безпека України : монографія / за заг. ред. П. В. Пашка, І. Г. Бережнюка. – Хмельницький, 2013. – 338 с.

  5. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua.

  6. Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sfs.gov.ua.

Завантажити