ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Тарасенко Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Горна Я.Ю., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Нітченко Катерина Вячеславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено діяльність фінансових компаній на ринку фінансових послуг України. Зокрема, розкрито особливості функціонування цих установ, ідентифіковано основні їх послуги та визначено функції, які ними виконуються. Також у межах статті висвітлено позитивні та негативні сторони діяльності фінансових компаній, проведено порівняльний аналіз їх функціонування з банківськими установами. З’ясовано особливості формування фінансових ресурсів зазначених установ та напрямки їх використання. Проаналізовано найбільш стримувальні проблеми розвитку фінансових компаній в Україні.

Ключові слова:

кредит, кредитний ринок, фінансова компанія, фінансова послуга, фінансові ресурси, державне регулювання

Список використаних джерел:

  1. Гроші і кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. – К. : КНЕУ, 2002. – 598 с.

  2. Дубина М. В. Підвищення ролі небанківських установ на ринку фінансових послуг України / М. В. Дубина, Я. В. Жарій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2008. – № 32. – С. 86–94.

  3. Корецька Н. І. Структура кредитної системи Сполучених Штатів Америки / Н. І. Корецька, Н. С. Різник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. 2. – С. 82–88.

  4. Литовских А. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / А. М. Литовских, И. К. Шевченко. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 135 с.

  5. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. С. Мишкін. – К. : Основи, 1998. – 963 с.

  6. Положення про Державний реєстр фінансових установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03.

  7. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/978-15.

Завантажити