СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито сутність, поняття та особливості страхування інноваційно-інвестиційних ризиків на залізничному транспорті, визначено основні види страхових послуг, які використовуються для убезпечення інноваційно-інвестиційних проектів залізничних підприємств, а також виявлені проблеми організації їх страхового захисту в сучасних умовах.

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційні ризики, страхування, страхові послуги, залізничний транспорт

Список використаних джерел:

  1. Ільчук В. П. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку / В. П. Ільчук, Є. В. Талавіра // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – 2012. – № 2 (58). – C. 78–87.

  2. Кравченко О. О. Оцінка економічної доцільності заміни діючих основних виробничих фондів залізничного транспорту України / О. О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. № 33.  С. 51–54.

  3. Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень / А. Є.  Никифоров // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – С. 8–14.

  4. Панченко О. І. Особливості інноваційно-інвестиційних ризиків як основа страхового захисту інвесторів / О. І. Панченко // Створення правових і фінансових передумов децентралізації регіонів : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2014. – С. 45–49.

  5. Панченко О. І. Убезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту / О. І. Панченко // Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки : колективна монографія / під ред. І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 107–116.

  6. Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування [Електронний ресурс] : Розпорядження Нацкомфінпослуг №565 від 09.07.2010. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1119-10.

  7. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

  8. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Завантажити