МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Автор:

Федоронько Н.І., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено дослідження щодо методів фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності. Досліджено методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності та обґрунтовано застосування моделей оцінювання вартості групи підприємств з метою прийняття рішень.

Ключові слова:

консолідована фінансова звітність, аналіз, коефіцієнти, інформація

Список використаних джерел:

  1. Головко І. В. Методи статистичного аналізу консолідованої фінансової звітності / І. В. Головко // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2005. – Вип. 75–76. – С. 55–58.

  2. Колласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы. Концепции и методы : учебное пособие / Б. Колласс ; под ред. Я. В. Соколова ; пер. с франц. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

  3. Мельник Г. Консолідація фінансової звітності – як це робиться / Г. Мельник // Дебет-кредит. – 2002. – № 14. – С. 35–39.

  4. Рещенко С. А. Консолидированная группа предприятий строительного комплекса как специфический объект бухгалтерского учета / С. А. Рещенко // Вестник профессионального бухгалтера. – 2002. – № 12. – С. 180.

  5. Салюк І. Історія процесів об’єднань підприємств України та провідних країн світу / І. Салюк // Наукові записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – 2005. – Вип. 14. – С. 211–214.

  6. Уманців Г. В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці / Г. В. Уманців. – К. : ВІРА-Р, 2002. – 429 с.

Завантажити