ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ

Автор:

Цебень Р.Л., Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена особливостям внутрішнього аудиту в умовах застосування інформаційних технологій. Досліджено напрямки використання інформаційних технологій у внутрішньому аудиті. Розглянуто етапи життєвого циклу комп’ютерної інформаційної системи підприємства. Визначено ефект від використання українськими компаніями аудиторського програмного забезпечення у внутрішньому аудиті. Висвітлено особливості використання інформаційних технологій під час проведення внутрішнього аудиту як підсистеми у вигляді окремих модулів автоматизованої системи управління фінансово-економічної діяльності. Запропоновано створювати трирівневу систему автоматизованих робочих місць обліку. З’ясовано необхідність застосування процедур планування внутрішнього аудиту, налаштування модуля внутрішнього аудиту, здійснення оброблення та тестування даних, оцінювання результатів здійсненої перевірки, що дозволить посилити ступінь довіри до інформації, яка надається внутрішнім та зовнішнім користувачам та оприлюднюється у фінансовій звітності.

Ключові слова:

комп’ютерна інформаційна система підприємства, внутрішній аудит, програмне забезпечення внутрішнього аудиту

Список використаних джерел:

  1. Войнаренко М. П. Сучасні погляди щодо розвитку внутрішнього аудиту в Україні / М. П. Войнаренко, В. Є. Козак, Д. М. Хома // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – № 5. – Ч. 2, т. 1. – С. 219–222.

  2. Войнаренко М. П. Особливості впровадження комп’ютерної форми обліку на підприємстві / М. П. Войнаренко, В. Г. Лопатовський // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – № 3. – Ч. 2, т. 1. – С. 72–76.

  3. Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 4. – С. 52–58.

  4. Мних Є. Концепція побудови комп’ютерної інформаційної системи обліку діяльності корпорацій / Є. Мних, О. Брадул // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 4. – С. 41–45.

  5. Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : монографія / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 224 с.

  6. Пантелеєв В. П. Внутрішній аудит : навч. посіб. / В. П. Пантелеєв, М. Д. Корінько ; за ред. В. О. Шевчука. – К., 2006. – 247 с.

Завантажити