ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇН, ЩО НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ МСФЗ

Автор:

Амбарчян Вікторія Самвелівна, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Досліджено правила ведення обліку та складання звітності за національними стандартами у країнах, що не затвердили на законодавчому рівні застосування МСФЗ для публічних акціонерних товариств. Об’єктами дослідження обрано 5 країн-членів Великої 20-ки, що посідають провідні позиції у визначенні напрямів міжнародної економічної та соціальної політики: США, Японія, Китай, Індія та Індонезія. Критерієм у відборі об’єктів дослідження стало незастосування МСФЗ як базових стандартів складання фінансової звітності для публічних компаній. Охарактеризовано національні стандарти бухгалтерського обліку, визначено органи державного управління, що забезпечують їх розроблення та затвердження, окреслено особливі випадки незастосування національних стандартів на користь МСФЗ. Проведено порівняння основних правил ведення обліку та розкриття інформації щодо класів операцій у фінансових звітах за національними стандартами обліку та МСФЗ.

Ключові слова:

МСФЗ, національні стандарти бухгалтерського обліку США, національні стандарти бухгалтерського обліку Японії, національні стандарти бухгалтерського обліку Китаю, національні стандарти бухгалтерського обліку Індії, національні стандарти бухгалтерського обліку Індонезії

Список використаних джерел:

 1. Harris, P., Washington Arnold, L. A Comprehensive Case Study: US GAAP Conversion to IFRS [Electronic source] / Peter Harris, Liz Washington Arnold, Katherine Kinkel. – Retrieved from :http://www.researchgate.net.

 2. Hongman, Z. On the Construction of China’s Accounting Standard System with International Convergence in Accounting Standards / Zhang Hongman // International Journal of Business and Management. Vol. 5, No. 4. April 2010. – P. 200–203.

 3. Habib, A. The New Chinese Accounting Standards and Audit Report Lag / Ahsan Habib // International Journal of Auditing. – Vol. 19, Issue 1. – March 2015. – Р. 1–14.

 4. Tri, Wahyuni E. The Role of Institutional Entrepreneur in IFRS diffusion: The Case study of IFRS Convergence in Indonesia [Electronic source] / Wahyuni Ersa Tri. – Retrieved from : www.apira2013.org.

 5. Semba, Dan Hu, Yao, J. Roadmap to Future Mandatory Application of IFRS in Japan from the Perspective of Financial Statement Papers [Electronic source] / Hu Dan Sembra, Lun Yao. – Retrieved from :http://papers.ssrn.com.

 6. Shah, K. K. IFRS and India: Opportunities and Challenges / Kishore Kumar Shah // Global Journal of Multidisciplinary Studies. – Vol. 3, Issue 9. – August, 2014. – 250 p.

 7. IAS 16 “Property, Plant and Equipment” [Electronic source]. – Retrieved from : http: //www.iasplus.com.

 8. IFRS and US GAAP: similarities and differences / PWC. – September, 2015. – 162 p.

 9. Similarities and differences. A comparison of IFRS and JP GAAP / PWC. – March, 2013. – 162 p.

 10. An Overview of New PRC GAAP: Differences between Old and New PRC GAAP and its Convergence with IFRS / KPMG. – 3rd edition. – October, 2014. – 51 p.

 11. Indian GAAP, IFRS and Ind AS. A Comparison / Deloitte. – 26 February, 2015. – 117 p.

 12. IFRS and Indonesian GAAP (PSAK): similarities and differences / Pwc. – October, 2014. – 24 p.

 13. IFRS Application around the world. Jurisdiction Profile: Japan [Electronic source] / Official website of the IFRS Foundation and the IASB. Retrieved from: www.ifrs.org.

Завантажити