СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дітковська Марина Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Висвітлено теоретичні основи синергетичного підходу до управління соціально-економічним розвитком регіону. Досліджено закони, тенденції, особливості синергетичного підходу, які призводять до змін у соціально-економічній системі. Розглянуто методи застосування синергетичного підходу до управління соціально-економічним розвитком регіону. Запропоновано методологічні основи синергетичного підходу до управління соці­ально-економічним розвитком регіону та його інформаційної складової.

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток регіону, синергетика, відкритість, нелінійність, дисипативність, складність, нерівноважність, хаос, самоорганізація, точки біфуркації, флуктуації, дисипативні структури, атрактори

Список використаних джерел:

 1. Arne Collen and Gianfranco Minati. Openness in a General Process Model for Systems Design in Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-58035-2_21#page-1.

 2. Bertalanffy, L.Perspectives on general system theory. – New York : Braziller Press, 1975.

 3. Blanchard, P.; Devaney, R. L.; Hall, G. R. (2006). Differential Equations. London: Thompson, pp. 96–111.

 4. Cheryl Clark, 12 degrees of Freedom, Ph.D. Thesis, p. XIV.

 5. Edmondson, Amy C. (1987). A Fuller Explanation: The Synergetic Geometry of R. Buckminster Fuller. Boston: Birkhauser. pp. IX.

 6. Helena Knyazeva. The Complex Nonlinear Thinking: Edgar Morin’s Demand of a Reform of Thinking and the Contribution of Synergetics.

 7. Режим доступу : http://www.businessdictionary.com/definition/synergistic-effect.html.

 8. Режим доступу : http://www.thefreedictionary.com/synergistic.

 9. Kondepudi, Dilip and Prigogine, Ilya. (1998). Modern Thermodynamics – from Heat Engines to Dissipative Structures, (ch. 19: “Dissipative Structures”, pg. 427-57). – New York : John Wiley & Sons.

 10. Maes, P. and Nardi, D. Meta-level architecture and reflection. Amsterdam: North-Holland 1987.

 11. O'Brien. J., Marakas G. Management Information Systems (10th ed.). – Boston : Irwin McGraw-Hill. 2011.

 12. Olifirenko L. Organizational Development Of Public-Private Partnerships / L. Olifirenko // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 part. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection (Košice, Slovakia, March 30-April 2, 2015). – Chernihiv : CNUT, 2015. – P. 32–33.

 13. Buckminster R. Fuller Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking and Synergetics 2: Explorations in the Geometry of Thinking.

 14. The official Collins English Dictionary online. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/synergetic.

 15. The Science of Structure: Synergetics Hardcover – 1984.

Завантажити