КОНВЕРГЕНЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор:

Газуда Леся Михайлівна, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто особливості конвергенції людського і соціального капіталу у межах територіально економічних систем в умовах трансформаційних змін. Окреслено роль людського фактора і необхідність формування та становлення людського капіталу з огляду на динамічні загальносвітові тенденції суспільного розвитку. Виокремлено напрями соціально-економічної конвергенції територіальних економічних систем, що мають безпосередній вплив на формування людського й соціального капіталу. Обґрунтовано основні ознаки конвергенції людського і соціального капіталу, серед яких важливими є підвищення освітнього рівня населення, набуття навиків ефективного господарювання в ринкових умовах. Наголошено на необхідності взаємодії і забезпеченні процесу конвергенції людського і соціального капіталу в умовах децентралізації влади й активізації ролі територіальних громад.

Ключові слова:

конвергенція людського і соціального капіталу, територіальні економічні системи, тенденції суспільного розвитку, децентралізація влади, територіальні громади

Список використаних джерел:

  1. Лендєл М. А. Формування і розвиток людського капіталу аграрного сектора Карпатського регіону / М. А. Лендєл, Л. М. Газуда // Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат : Міжнародна науково-практична конференція (Рахів, 1–5 вересня 2005 р.). – Рахів, 2005. – С. 211–216.

  2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В. М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.

  3. Конвергенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://histua.com/slovnik/k/konvergenciya.

  4. Барциц И. Н. Критерии эффективности государственного управления и глобальное управленческое пространство / И. Н. Барциц // Государство и право. – 2009. – № 3. – С. 12–20.

  5. Тихомиров Ю. А. Управление на основе права / Ю. А. Тихомиров. – М. : Формула права, 2007. – 484 с.

  6. Sacco R. La comparaison juridique au service de la connaissance du droit. – Paris : Economica, 1991. – 340 р.

Завантажити