ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Забаштанська Тетяна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано історичні аспекти розвитку франчайзингу в діяльності посередницьких підприємств. Проаналізовано хронологію розвитку франчайзингу від Середньовіччя до сьогодення. Обґрунтовано необхідність франчайзингових відносин у міжнародній економіці. Розглянуто франчайзинг як прогресивну систему організації бізнесу та ділових відносин, що відповідає потребам сучасного ринку. Проаналізовано ситуацію в Україні, тенденції розвитку франчайзингових мереж в Україні. Зосереджено увагу на сферах, в яких існують такі процеси. Приділено увагу перевагам, що можуть отримати підприємці, здійснюючи операції з франшизою. Франчайзинг є однією з важливих та ефективних систем розвитку підприємництва.

Ключові слова:

франчайзинг, еволюція франчайзингу, етапи розвитку франчайзингових відносин, світова економіка, бізнес, посередницькі підприємства, франчайзер, франчайзі

Список використаних джерел:

 1. Cost of business start-up procedures [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.COST.PC.ZS.

 2. Андреев А. Франчайзинг в Україні [Електронний ресурс] / А. Андреев. – Режим доступу : http://www.lexcellence.com.ua/category_27/item_18.html.

 3. Бедринець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні / М. Д. Бедринець // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 96–104.

 4. Весенний рост: Наш Край открыл 4 франчайзинговых магазина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://franch.biz/news/2277.

 5. Выставка «Франчайзинг» презентует тренды отрасли [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://franchising.euroindex.ua/?pid=8&newsid=1844.

 6. Григоренко Т. М. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі / Т. М. Григоренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10 (137). – С. 120–127.

 7. Забаштанський М. М. Концесія як інструмент відновлення фінансової спроможності економіки України / М. М. Забаштанський // Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України : монографія / за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської. – Ірпінь : Видавництво Національного універсиету ДПС України, 2013. – 606 с.

 8. Корольчук О. П. Франчайзинг (теорія, методологія, практика) : монографія / О. П. Корольчук. – К. : Київ. нац. торг.-екон. у-н, 2006. – 207 с.

 9. Маковійчук О. В. Cутність та економічні підходи до трактування поняття «франчайзинг» / О. В. Маковійчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 171–180.

 10. Найбільший у світі фаст-фуд відкриється на Сході України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlasbiz.net/news/ detail/1978.

 11. О франчайзинге [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://franch.biz/develop/about-franchising.

 12. Офіційний сайт Європейської федерації франчайзингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eff–franchise.com.

 13. Світові бренди фастфуду захоплюють ринок України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlasbiz.net/news/detail/1733.

 14. Франчайзинг в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fransfising.org.ua/ index.php?pageid=11.

 15. Цират А. В. Руководство по составлению и заключению франчайзинговых договоров: право и практика : учебно-практическое пособие / А. В. Цират. – К.: Истина, 2010. – 352 с.

Завантажити