ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Автор:

Ільєнко Ростислава Василівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Губенко Дмитро Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність поняття мотивації персоналу підприємства як одного з головних чинників підвищення продуктивності праці. Визначено вплив мотивації персоналу на продуктивність праці та запропоновано принципи побудови системи мотивації з метою підвищення продуктивності праці.

Ключові слова:

персонал, мотивація персоналу, продуктивність праці, підвищення рівня продуктивності праці

Список використаних джерел:

  1. Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 312 с.

  2. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

  3. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 728 с.

  4. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2‑ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

Завантажити