СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ФАКТОРА ПОБУДОВИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Систематизовано міжнародний досвід впровадження та розвитку інститутів державно-приватного партнерства для подальшого використання в Україні. Проаналізовано активність державно-приватного партнерства у різних країнах і галузях економіки та особливості нормативно-правового забезпечення. Доведено, що якісний і кількісний стрибок у розвитку державно-приватного партнерства у досліджених країнах було забезпечено після створення спеціальних державних установ і інституцій та створення ефективної взаємодії держави й бізнесу. Визначено основні принципи управління у сфері державно-приватного партнерства у контексті ефективного функціонування інноваційної моделі економіки.

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, інновація, модернізація, інноваційний потенціал, інноваційна модель економіки

Список використаних джерел:

 1. Афанасьєва Л. М. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку інфраструктури: міжнародний досвід та перспективи в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Афанасьєва. – Режим доступу : www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/11.pdf.

 2. Бондаренко Е. Ю. Оптимизация рисков частно-государственного партнерства с участием международных финансовых институтов / Е. Ю. Бондаренко // Экономические науки. – 2008. – № 5. – C. 140.

 3. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : [монографія] / М. П. Бутко, О. В. Попело ; [під. ред. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

 4. Государственная программа поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь на 2010–2012 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.investar.by/files/rtf/72.rtf‎.

 5. Государственно-частное партнёрство в Казахстане [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rcrz.kz/cpmioipir-gchp-kz.html.

 6. Кайданник О. Б. Державно-приватне партнерство: досвід зарубіжних країн та перспективи для України [Електронний ресурс] /О. Б. Кайданник. – Режим доступу : http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4230/4207.

 7. О государственно-частном партнерстве в мире. Канада [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kzppp.kz/ru/gcp/view?id=24.

 8. О системе государственно-частного партнерства в Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/ PPP_in_UK.pdf.

 9. Оленцевич Н. В. Державно-приватне партнерство у розвинених країнах світу: досвід для України / Н. В. Оленцевич, О. В. Ковальова // Економічний аналіз. – 2014. – Т.15, №1. – С. 134–143.

 10. Офіційний сайт Державного агентства з питань електронного урядування України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dknii.gov.ua.

 11. Польська І. Е. Особливості впровадження механізмів державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / І. Е. Польська. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-02%288%29/12piepzk.pdf.

 12. Программа по развитию государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на 2011–2015 годы [Электронный ресурс].  Режим доступа : http://www.minplan.gov.kz/economyabout/8011/38376/.

 13. Українські міста вивчали досвід Італії у сфері державно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://euro2012.ukrinform.ua/news/11/p7273/.

 14. Public-Private Partnerships for research and innovation: an evalution of the Austrian experience [Електронний ресурс]. – OECD, 2004. – 37 p. – Режим доступу : www.oecd.org/austria/25717078.pdf‎.

 15. Public-Private Partnerships for research and innovation: an evalution of the Australian experience [Електронний ресурс]. – OECD, 2004. – 46 p. – Режим доступу : www.oecd.org/australia/25718007.pdf.

 16. Renda A. Public Private Partnerships: National Experiences in the European Union [Electronic resource] / A. Renda, L. Schrefler // Briefing note №IP/A/IMCO/SC/2005-160 governed by the provisions of Framework Service Contract IP/A/IMCO/FWC/2005-33. – Access mode : euro2005.inform/news/11/h7273.

 17. The Private Participation in Infrastructure (PPI) Global Update, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/PPI/Documents/GlobalNotes/Global2014-PPI-Update.pdf.

Завантажити