ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ: СТРАТЕГІЯ ТА НАПРЯМКИ ДОСЯГНЕННЯ

Автор:

Островська Наталія Степанівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Пітик Олена Ярославівна, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Жаворонок Артур Віталійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито зміст та причини фінансово-економічних криз, головною ознакою прояву яких стало те, що фінансова ситуація, яка склалася в певній країні, була наслідком розвитку подій у світовій економіці. Під час дослідження формування стратегії – досягнення фінансово-економічної стійкості держави в умовах активізації зовнішньої нестабільності виявлено, що найважливіше – визначити причини та форми впливу зовнішньої нестабільності. Адже якщо дослідити всі ці процеси, то можна визначити правильні вирішення цієї проблеми. Також визначено, що одним з найважливіших інструментів підвищення фінансово-економічної стійкості держави, який може бути використано в умовах проведення реформуючих заходів на різних рівнях у національному господарстві України, виходячи з аналізу порівняльних держав – це система гнучкості зарплат, тобто під час кризи вони скорочувалися так само швидко, як і зростали до вихідного рівня. Сформовано напрями впливу фінансової кризи на Україну, а також її зовнішні фактори. Виокремлено найважливіші інструменти підвищення фінансово-економічної стійкості держави.

Ключові слова:

глобалізація, економічна система, фінансово-економічна стійкість, криза, нестабільність, фінанси, ринкова економіка

Список використаних джерел:

  1. Ведернікова С. В. Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3 (129). –. С. 86–94.

  2. Верстяк А. В. Моделювання економічної конвергенції України та країн ЄС / А. В. Верстяк, О. М. Верстяк // Економічна кібернетика. ‑ 2011. ‑ № 4–6(70–72). ‑ С. 24–30.

  3. Власюк Н. І. Світова фінансова криза та її вплив на економіку України / Н. І. Власюк // Науковий вісник НЛТУ України . – 2010. − Вип. 20.4. – С. 184–188.

  4. Гриценко В. Світова фінансова криза: діагностика та нові підходи до виживання на фінансовому ринку / В. Гриценко // Вісник НБУ. – 2011. – Лютий . ‑ С. 20–26.

  5. Дзюблюк О. Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 76–83.

  6. Луніна І. О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4–15.

  7. Нікончук В. В. Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку / В. В. Нікончук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4 (130). – С. 253–259.

  8. Пластун О. Ринкова волатильність як один з індикаторів виникнення кризи / О. Пластун // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 16–20.

Завантажити