ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ АРХІТЕКТУРИ ЗА CSPA В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Автор:

Лумпова Тетяна Іванівна, самозайнята

Остапчук Ольга Едуардівна,

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сформовані в органах державної статистики передумови модернізації виробничої архітектури на засадах впроваджуваного у країнах ЄС узагальненого архітектурного середовища CSPA. Проаналізовано наявний інструментарій уніфікованих описів видів діяльності та статистичних бізнес-процесів, а також інструментарій з удосконалення виробничої діяльності за результатами внутрішнього аудиту. Визначено ступінь адаптованості інструментарію до принципів прийняття рішень та проектування виробничої архітектури за CSPA та окреслено напрями подальших дій щодо його удосконалення для забезпечення відповідності європейським стандартам.

Ключові слова:

виробнича архітектура, загальна архітектура процесу статистичного виробництва, процес статистичного виробництва, типова модель опису статистичних бізнес-процесів, типова модель статистичної інформації

Список використаних джерел:

  1. Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 145-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 145-2013-р.

  2. Common Statistical Production Architecture. Prepared by the High-Level Group for the Modernization of Statistical Production and Services (ECE/CES/2014/3): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Paris, 9-11 April 2014). – 30 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/ECE_CES_2014_3-Common_Statistical_Production.pdf.

  3. Generic Statistical Business Process Model. Prepared by the High-Level Group for the Modernization of Statistical Production and Services. (CRP.1): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session, (Paris, 9-11 April 2014). – 27 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ stats/documents/ece/ces/2014/ECE_CES_2014_1-Generic_Statistical_Business_Process_Model.pdf.

  4. Generic Statistical Information Model (GSIM): Communication paper for a general statistical audience. Prepared by the High-Level Group for the Modernization of Statistical Production and Services (ECE/CES/2014/2): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Paris, 9–11 April 2014). – 37 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ ece/ces/2014/ECE_CES_2014_2-Generic_Statistical_Information_Model.pdf.

  5. Business driven improvements in Statistics Norway. Note by Statistics Norway (ECE/CES/2015/37): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Geneva, Switzerland, 15-17 June, 2015). – 13 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ ece/ces/2015/37-Seminar_on_Modernization_of_statistics_Norway.pdf.

  6. Enterprise Architecture Framework in Statistics Poland. Prepared by Janusz Dygaszewicz, Central Statistical Office, Poland. Joint ECE / Eurostat / OECD Meeting on the Management of Statistical Information Systems (MSIS 2014) (Dublin, Ireland and Manila, Philippines, 14-16 April 2014). – 10 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ ece/ces/ge.50/2014/Topic_4_Poland.pdf.

  7. Modernization of the statistical system in Poland. Note by the Central Statistical Office of Poland (ECE/CES/2015/38): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Geneva, Switzerland, 15–17 June, 2015). – 13 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ ece/ces/2015/38-modernization_Poland.pdf.

  8. Stefan Berg, Klas Blomqvist, Eva Holm, Lars-Göran Lundell, Henrik Lundström, Thomas Nyberg and Jens OlofssonCase Study: Use of GSIM – Statistics Sweden’s model for a Central Metadata Repository. Working paper. / United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Workshop of the Modernisation Committee on Standards: International Collaboration for Standards-Based Modernisation (Geneva, Switzerland, 5–7 May, 2015). – 18 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www1.unece.org/stat/platform/display/WICSBM/Geneva%2C+5-7+May+2015.

  9. An event-driven architecture for data collection. Prepared by Jakob Engdahl, Statistic Sweden (wp.9): Joint UNECE / Eurostat / OECD Meeting on the Management of Statistical Information Systems (MSIS 2010), (Daejeon, Republic of Korea, 26–29 April 2010). – 10 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.50/2010/wp.9.e.pdf.

  10. A Collaborative Development Approach to Agile Statistical Processing Architecture. Australian Bureau of Statistics (ABS) Experience and Aspirations. Invited/Supporting Paper. Prepared by Brian Studman, Australian Bureau of Statistics (wp.3): Joint UNECE / Eurostat / OECD Meeting on the Management of Statistical Information Systems (MSIS 2010), (Daejeon, Republic of Korea, 26-29 April 2010). – 12 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.50/2010/wp.3.e.pdf.

Завантажити