МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРЕСУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Зосименко Тетяна Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Необхідність створення сприятливих умов для поступової інтеграції регіонів України до європейського ринку зумовлює актуальність пошуку методичних підходів для забезпечення моніторингу відповідних економічних зрушень. Обґрунтовано методику, що дозволяє оцінити стан та динаміку економічних реформ євроінтеграційного спрямування у регіональному вимірі. Основний інструмент дослідження – Індекс євроінтеграційного поступу є основою для інформування громадян України, представників неурядових організацій, а також міжнародної спільноти щодо прогресу регіонів у реалізації цілей економічної інтеграції з ЄС з метою широкого обговорення та аналізу заходів органів державної влади. До складу Індексу включено статистичні індикатори, що характеризують економічну результативність реформування у межах двох основних напрямів (торгівля і питання, пов’язані з торгівлею; економічне та галузеве співробітництво), кожен з яких включає відповідні блоки показників. Запропонована методика може бути використана для забезпечення аналітичної підтримки органів державної влади у прийнятті управлінських рішень, які впливають на реалізацію цілей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова:

європейська інтеграція, економічні реформи, регіони України, Індекс євроінтеграційного поступу, торгівля та питання, пов’язані з торгівлею, економічне та галузеве співробітництво

Список використаних джерел:

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820.

2. Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 16.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=243281941&cat_id=223345338&ctime=1266423569791.

3. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу / В. І. Приймак. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.

Завантажити