ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГЕРІАТРИЧНИХ УСТАНОВ

Автор:

Кичко Ірина Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Тріщук Орися Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено причини, що зумовлюють необхідність підвищення ефективності управління персоналом геріатричних установ, найголовнішими серед яких є погіршення економічного стану в Україні, недостатній рівень фінансування геріатричних установ. Доведено, що можливими чинниками підвищення ефективності діяльності установи є фінансовий та кадровий аспекти, але збільшення фінансування геріатричних установ нині є проблематичним, тому на перший рівень актуальності виходить персонал, управління ним. Обґрунтовано, що гарантією ефективного управління персоналом є гнучка, адаптована до умов сьогодення організаційна структура, орієнтована на збалансування поведінки працівників та належна допомога підопічним геріатричної установи.

Ключові слова:

управління персоналом геріатричних установ, підвищення ефективності управління персоналом, відділ кадрів, мотивація персоналу

Список використаних джерел:

1. Грузіна І. А. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія / І. А. Грузіна, В. І. Дериховська. – Х. : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 252 с.

2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Злупко С. Економічна наука і наукознавство : монографія / С. Злупко. – Л. : Тріада Плюс, 2006. – 776 с.

4. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2006. – 230 с.

5. Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління : монографія / Л. Е. Обран-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2010. – 426 с.

6. Щекин Г. В. Теория кадровой политики : монография / Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 2003. – 176 с.

Завантажити