РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Автор:

Сторожилова Уляна Леонідівна, Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто особливості оптимізації логістичних бізнес-процесів, створення ефективної логістичної системи компанії. Визначено обов’язки та завдання роботи логіста. Проаналізовано сучасні інформаційні та логістичні технології.

Ключові слова:

глобальна інформаційна революція, інформаційно-логістичні технології, логістика, конкуренція, інформаційне суспільство

Список використаних джерел:

1. Берко А. Ю. Інформаційна система керування автодилерською мережею на основі технології інтеграції [Електронний ресурс] / А. Ю. Берко, І. М. Матрофайло. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ISM/2008_631/03.pdf.

2. Крикавський Є. В. Логістичні системи : навчальний посібник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

3. Логистика / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова. – М. : Эксмо, 2008. – 944 с.

4. Окландер М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

5. Талан М. В. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві [Електронний ресурс] / М. В. Талан // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 266–272. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2009_10/266–272.pdf.

6. Michael Newman Supply Chain Is Key To Growing Business In A Volatile Environment [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.genco.com/resources/logistics-article.php?aid=800847148.

7. Robert Kaplan Idea Balanced scorecard // The Economist. – 2008, Dec 26th. – Pp. 3–6.

Завантажити