ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Автор:

Пліско Ірина Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Волот Олена Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Підприємство, незалежно від чисельності працюючих та потужності основних і оборотних фондів, є складною системою з численними взаємозв’язками між об’єктом управління й управлінською системою. Важливим фактором підвищення ефективності господарської діяльності підприємств є підвищення рівня їх управління. Вдосконалення форм управління на підприємствах можливе за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій, які допомагають найбільш ефективно аналізувати, прогнозувати та приймати управлінські рішення.

Ключові слова:

інформаційні системи, інформаційні технології, інформаційні ресурси, бухгалтерська інформаційна система, підприємства малого бізнесу

Список використаних джерел:

  1. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/data/files/131201.pdf.

  2. Інформаційні технології в регіональному управлінні : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська, М. І. Мурашко, І. М. Олійченко. – К. : Знання України, 2006. – 282 с.

  3. Ларіков В. Ю. Ефективність використання ІТ-технологій в інформаційних системах бухгалтерського обліку / В. Ю. Ларіков // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна / [ред. кол. : Башнянин Г. І., Апопій В. В. та ін.]. – 2012. – Вип. 39. – С. 142–147.

  4. Овчинников С. Корпоративні інформаційні системи для малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. Овчинников. – Режим доступу : http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/29/article-29-1192.pdf.

  5. Петренко Д. А. Інформаційні системи для сфери малого бізнесу [Електронний ресурс] / Д. А. Петренко. – Режим доступу : http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2005/fvti/petrenko/library/petrenko/open_source.pdf.

  6. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Електронний ресурс] : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с. – Режим доступу :http://pidruchniki.com/1431092747737/informatika/zasobi_stvorennya_zabezpechennya_informatsiynih_tehnologiy_pidpriyemstvah.

Завантажити