УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Автор:

Вдовенко Юрій Станіславович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто інтеграційно-інвестиційні механізми та їх застосування в умовах розвитку децентралізаційних процесів. Дослідження здійснене у практичному наближенні до їх застосування під час надання автотранспортних послуг, оскільки автотранспортна сфера на сучасному етапі потребує залучення масштабних інвестицій у розвиток інфраструктури. Основну увагу зосереджено на визначенні можливостей та умов поєднання джерел фінансування, що належать до різних інституційних секторів. Наведено теоретичні міркування щодо сучасного змісту категорій інвестиційної привабливості та публічно-приватного партнерства. Запропоновано напрямки удосконалення інвестиційного забезпечення автотранспортної сфери на основі принципів публічно-приватного партнерства.

Ключові слова:

інвестиції, інтеграційно-інвестиційні механізми, автотранспортні послуги

Список використаних джерел:

1. Вдовенко Ю. С. Інтеграційна сутність сучасної автотранспортної сфери / Ю. С. Вдовенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 60. – С. 127–131.

2. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні : монографія / кол. авт. : В. Д. Бакуменко (кер. авт. кол.), Л. М. Гогіна, І. В. Козюра та ін. ; за заг. ред. В. Д. Бакуменка, В. М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 172 с.

3. Ільчук В. П. Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 38. – С. 37–44.

4. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.asmap.org.ua/info/cont_uts.doc.

5. Третяк Н. М. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні / Н. М. Третяк // Фінансовий простір. – 2013. – № 3 (11). – С. 165–170.

Завантажити