АГРОКРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

Автор:

Абакуменко Ольга Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Марченко Наталія Андріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мороз Катерина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Агропромисловий комплекс України є важливою галуззю національної економіки, здатною вивести її з кризи. В умовах нестачі фінансування своєї діяльності, агропромисловий сектор дуже потребує кредитних ресурсів, які нині є занадто дорогим фінансовим джерелом. Проведені дослідження доводять скорочення використання кредитів агропромисловими суб’єктами господарювання при нарощенні процентних банківських ставок. Таким чином, банківські установи захищають свої кошти від загальноекономічних ризиків та ризиків діяльності агропромислового комплексу. Доведено необхідність державної підтримки агрокредитування та наведено пропозиції щодо її впровадження.

Ключові слова:

сільське господарство, агрокредитування, кредитне забезпечення, ризики кредитування, бюджетна підтримка

Список використаних джерел:

  1. Агросектор і його кредитні врожаї [Електронний ресурс] // Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України. – Режим доступу : http://www.coop-union.org.ua/?p=425.

  2. Банки стали більше цікавитися кредитуванням АПК [Електронний ресурс] // Портал харчової промисловості. –– Режим доступу : http://www.harchovyk.com/news/detail/2895.

  3. Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. – № 2/2012; 2/2013; 2/2014. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/.

  4. Малій О. Г. Фінансове забезпечення агроформувань [Електронний ресурс] / О. Г. Малій. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_149/34.pdf.

  5. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/apk.

  6. Обсяг кредитування вітчизняного АПК впав більш ніж на третину [Електронний ресурс] // proСело. – Режим доступу : http://www.proselo.com.ua/obsyag-kredituvannya-vitchiznyanogo-apk-vpav-bilsh-nizh-na-tretinu/.

  7. Огляд ринку кредитування юридичних осіб на 19 жовтня 2015 року [Електронний ресурс] // Prostobiz.ua Путівник у світі бізнес-фінансів. – Режим доступу : http://www.prostobiz.ua/kredity/stati/agrokredity_prodolzhayut_deshevet_obzor_rynka_kreditovaniya_yurlits_na_19_oktyabrya_2015_goda.

  8. Онопрієнко І. М. Проблеми кредитування аграрних підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Оно­прієнко. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5972/1/10_30_28.pdf.

  9. Стан залучення кредитів підприємствами АПК 2014 [Електронний ресурс] // Аграрний сектор України. – Режим доступу : http://agroua.net/news/news_49303.html.

  10. Стан кредитування АПК у 2015 році [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/en/system/files/Оперативна інформація по залученим кредитам 23.10.2015.xls.

Завантажити