ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Сарапіна Ольга Андріївна, Херсонський національний технічний університет,(вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено актуальність здійснення підприємствами фінансової реструктуризації як одного з напрямів антикризового менеджменту в сучасних умовах господарювання, визначено її сутність та завдання. Проведено дослідження теоретичних і методичних підходів до обґрунтування мотивів внутрішньої й зовнішньої реструктуризації підприємств. Визначено характерні ознаки цього інструменту фінансового управління. Систематизовано пріоритетні заходи в межах внутрішньої та зовнішньої реструктуризації підприємства. Обґрунтовано, що місце реструктуризації підприємств у системі корпоративних фінансів визначається фінансовими домінантами реструктуризації.

Ключові слова:

реструктуризація, фінансова, ефективність, управління, підприємства, фінансові домінанти, капітал, додана вартість, конкурентоспроможність

Список використаних джерел:

  1. Довбня С. Б. Методические основы и направления реструктуризации предприятий в промышленности : монография / С. Б. Довбня. – Днепропетровск : Наука и образование, 2002. – 312 с.

  1. Стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью фирмы / А. Д. Канчавели, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко и др. – М. : МГТУ им. Баумана, 2001. – 600 с.

  2. Ковалев А. И. Управление реструктуризацией предприятия / А. И. Ковалев. – К. : АВРИО, 2006. – 368 с.

  3. Picot G. Handbuch Mergeis&Acquisition. – Stuttgart: Schaeffer-Poeschel Verlag, 2002. – S. 274.

  4. Отенко И. П. Организационно-экономический механизм реструктуризации предприятия / И. П. Отенко, Н. А. Москаленко. – Х. : ХНЭУ, 2005. – 215 с.

  5. Weber J. Einfuhrung in das Controlling. 9. Auflage. – Stuttgart: Schaefer-Poeschel Verlag, 2002. – S. 191.

  6. Rappaport R. A. Risk and the Human Environment // Rappaport R.A. / The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science,1997. – С. 159–160.

  7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

Завантажити