ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ З ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ, РОЗМІЩЕНИХ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

Автор:

Єрмак Олександр Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Левченко Юрій Іванович,

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблему щодо повернення коштів з депозитних та інших рахунків у банках. В Україні за останні два роки (2014–2015) з ринку виведено 62 банки. У власників депозитних рахунків виникають проблеми з отриманням коштів, розміщених на депозитних рахунках. Досліджено формування системи гарантування повернення вкладів з депозитних рахунків у комерційних банках фізичним особам. Запропоновано збільшити гарантований розмір відшкодування та вдосконалити законодавчу базу щодо відшкодування вкладів.

Ключові слова:

депозит, відсоток, банк, договір, повернення, внесок, розмір

Список використаних джерел:

1. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права / Г. Ф. Шершеневич. – М., 2003. – Т. ІІ: Товар. Товарные сделки. – 409 с.

2. Звіт Рахункової Палати України за 2004. – К., 2005. – 128 с.

3. Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 10 вересня 1998 року №996/98. – Режим доступу : http://zakon.rada.qov.ua/laws/show/996/98.

4. Про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів [Електронний ресурс] : Положення від 10 вересня 1998 року № 996/98. – Режим доступу : http://zakon.rada.qov.ua/laws/show/996/98.

5. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 20 вересня 2001 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.qov./2728-14.

6. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лютого 2012 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.qov./4452-17.

7. Інтерв’ю Голови НБУ Валерії Гонтарєвої 5 каналу 19.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.Youtube.com/watch?=q7ozvlw]vw&faature=youtube.

8. Статистика // Офіційна інтернет-сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fq.qov.ua./statystyka.

9. Офіційна інтернет-сторінка Національного Банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wwwbank.gov.ua.

10. Звіт опитування споживачів фінансових послуг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fq.qov.ua./imaqes/dcos/Zvit.pdf.

11. Офіційна інтернет-сторінка вікіпедії. – Режим доступу : https://uk.Wikipedia.Orq/wiki/.

12. Просвещение // Офіційна інтернет-сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fq.qov.ua.fin.prosvita.

13. Офіційна інтернет-сторінка Державного комітету статистики України про індекси споживчих цін в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

14. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

Завантажити