МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ У ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Автор:

Пінчук Аліна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Тунік Марина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Поглиблено теоретичні засади механізму впровадження системи контролінгу в діяльність страхових компаній. Зокрема, ідентифіковано структуру такого механізму, до елементів якої віднесено методи (економічні, організаційні, інформаційні), суголосні їм інструменти, ідентифіковано основні функціональні блоки (управлінський, інформаційний, економічний, організаційний), визначено їх зміст з урахуванням специфіки функціонування страхових компаній. Також у межах статті розглянуто принципи впровадження окресленого механізму в роботу страховиків, описано їх сутність та обґрунтована важливість їх дотримання для ефективної організації системи контролінгу в межах функціонування таких фінансових установ. З метою поглиблення теоретичної бази впровадження страхового контролінгу розроблено алгоритм побудови такої системи з ідентифікацією його основних етапів та їх поступовим описом.

Ключові слова:

контролінг, страховий контролінг, механізм, принцип, система, страхова компанія

Список використаних джерел:

1. Дубина М. В. Механізм управління системою парабанківських посередників у національній економіці / М. В. Дубина // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 1 (48). – С. 85–92.

2. Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України: монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 272 с.

3. Нагайчук Н. Г. Управління капіталом страхових компаній / Н. Г. Нагайчук // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 106–116.

4. Черевко Х. Л. Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління діяльністю страхових організацій / Х. Л. Черевко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 739. – С. 57–65.

Завантажити