МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИДІВ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ У КОЖНОМУ СЕГМЕНТІ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

Автор:

Столбова Марія Анатоліївна, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано тенденції розвитку ринку нерухомості за окремими його сегментами (житловий, земельний, комерційний). Висвітлено основні тенденції, притаманні розвитку ринку нерухомості. Застосовано методику оцінювання взаємозв’язку видів укладених договорів у кожному сегменті нерухомості (житловій, комерційній та земельній) із застосуванням кореляційного та багатофакторного регресійного аналізу на основі нормування значень за видами укладених договорів по кожному сегменту нерухомості для приведення їх до безрозмірних коефіцієнтів, що дозволило виконати комплексне оцінювання вагомості та значущості суб’єкта підприємницької діяльності за рахунок інноваційного індикативно-геометричного методу при наявних індикаторах різної фізичної природи.

Ключові слова:

ринок нерухомості, укладені договори на ринку нерухомості, сегменти ринку нерухомості, економічні чинники

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/ua.

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Kavun S. (2016). Indicative-geometric method for estimation of any business entity. Int. J. Data Analysis Techniques and Strategies, vol. 8, no. 2, pp. 87–107. DOI:http://dx.doi.org/10.1504/IJDATS.2016.075975.

4. Kavun S., Mykhalchuk I., Kalashnykova N., Zyma O. (2012). Intelligent Decision Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Book Chapter, 2012, 1, volume 15, part 1, pp. 35–44.

5. Kavun S., Lubimova S., Vyadrova I., Andrienko V. (2016). Topicality Investigation of Economic Definitions in the Cash Flow Area by the Tools of Internet-Analysis. Journal of Finance and Economics, 4(2), 48-53. doi: 10.12691/jfe-4-2-2. Available at: http://pubs.sciepub.com/jfe/4/2/2.

6. Kavun, S. (2015) ‘Conceptual fundamentals of a theory of mathematical interpretation’, Int. J. Computing Science and Mathematics, vol. 6, no. 2, pp. 107–121. DOI: 10.1504/IJCSM.2015.069459.

7. Kavun, S., & Zhosan, G. (2014). Calculation of the Generalizing Indicator of Productivity of the Enterprises Activity Based on the Matrix-Rank Approach. Journal of Finance and Economics, 2(6), 202-209. DOI: 10.12691/jfe-2-6-1.

Завантажити