АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

Автор:

Трейтяк Ольга Віталіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність цієї теми полягає у збільшенні ролі фінансового сектору у становленні сталого розвитку регіону. На сьогодні саме зростання ролі фінансового сектору стало тим рушійним чинником, який зміг вивести таку країну як Бразилія з економічної кризи та позитивно вплинути на соціально-економічний розвиток. Розглянуто вплив фінансіалізації на соціальний добробут населення в Україні по регіонах. До складових соціального добробуту відносяться вплив на зростання заробітної плати у фінансовому секторі та динаміка чисельності зайнятості у цьому секторі. Проаналізовано своєчасність виплати заробітної плати в Україні у фінансовому секторі та зіставлено з виплатами у реальному секторі економіки. Також визначено основні перепони у розвитку впливу фінансіалізації на соціальний добробут населення та проаналізовано середню заробітну плату у фінансовому секторі по регіонах України і на основі даних визначено п’ятірку міст з найвищими показниками.

Ключові слова:

фінансіалізація, соціальний добробут, фінансовий сектор, заробітна плата, зайнятість населення

Список використаних джерел:

1. Козьменко С. М. Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн / С. М. Козьменко, М. В. Корнєєв, В. В. Македон // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 11(161). – С. 290–298.

2. Корнєєв М. В. Фінансовий сектор в умовах фінансіалізації економіки: теоретичні засади та світовий досвід : монографія / М. В. Корнєєв. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 475, [1] с.

3. Лютий І. О. Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні / І. О. Лютий, П. А. Мороз // Економіка України. – 2014. – № 4 (629). – С. 29–39.

4. Лук’янов В. С. Фінансіалізація як прояв глобалізаційних трансформацій / В. С. Лук’янов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 15–23.

5. Мандибура В. О. Фіктивний капітал та його вплив на кризу глобальної фінансової системи / В. О. Мандибура // Економічна теорія. – 2012. – № 3. – С. 27–41.

6. Трейтяк О. В. Глобалізаційні прояви фінансіалізації [Електронний ресурс] / О. В. Трейтяк. – Режим доступу :http://mev.khnu.km.ua/load/studentska_naukovo_praktichna_konferencija/2_tendenciji_rozvitku_globalnikh_ta_lokalnikh_procesiv_v_nacionalnij_ekonomici/globalizacijni_projavi_finansializaciji_ta_jikh_vpliv_na_regionalnij_rozvitok_v_ukrajini/64-1-0-418.

7. Bartlett B. Financialization as a Cause of Economic Malaise / The New York Times, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economix.blogs.nytimes.com/2013/06/11/financialization-as-a-cause-of-economic-malaise.

8. Finance vs. Wal-Mart: Why are Financial Services so Expensive? [Електронний ресурс] / Thomas Philippon. – New York University. – Режим доступу : http://www.russellsage.org/sites/all/files/Rethinking-Finance/Philippon_v3.pdf.

9. Financial globalization: Retreat or reset? / McKinsey Global Institute. – March. – 2013.

10. Hungarian Central Statistical Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ksh.hu/?lang=en.

11. World Economic Outlook / International Monetary Fund [Електронний ресурс]. – April. – 2013. – Режим доступу : http://knoema.com/IMFWEO2013Apr/world-economic-outlook-april-2013.

Завантажити