УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Сікал Валерія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Холодницька Алла В'ячеславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено продуктивність праці та способи управління нею в умовах нестабільної економіки, напрямки дії основних факторів впливу на продуктивність праці та виявлено проблеми в управлінні ними. Розроблено шляхи підвищення продуктивності праці. Визначено етапи реалізації програм управління продуктивністю праці через використання внутрішніх резервів на підприємстві. Вивчено вплив кризових явищ на продуктивність праці та запропоновано заходи щодо її зростання або збереження досягнутого рівня за таких умов.

Ключові слова:

продуктивність праці, управління продуктивністю праці, резерви продуктивності, програми управління продуктивністю праці

Список використаних джерел:

1. Васильєва С. І. Заходи щодо зростання продуктивності праці на підприємствах [Електронний ресурс] / С. І. Васильєва, О. О. Шеліховська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/5_138920.doc.htm.

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. О. Грішнова, А. М. Герасименко, О. А. Колот та ін. ; за наук. ред. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. – 711с.

3. Економіка праці й соціально-трудові відносини / О. В. Шкільов, С. С. Барабан, В. А. Ярославський та ін. ; за ред. О. В. Шкільова. – К., 2010. – 472 с.

4. Семикіна М. В. Продуктивність праці : методологія вимірювання, передумови зростання [Електронний ресурс] / М. В. Семикіна // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – C. 457–463. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/70.pdf.

Завантажити