АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ В РОБОТІ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРА ІТ-КОМПАНІЇ

Автор:

Чижов Вадим Анатолійович, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, (вул. Черешнева, 21, м. Ужгород, 88000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні глобальні тенденції розвитку ринку ІТ, що має враховувати кризис-мененеджер української ІТ-компанії під час аналізу зовнішнього бізнес середовища. Розглянуто розвиток хмарних технологій у світі та Україні, тенденцію до інтеграції мобільних пристроїв (концепція BYORD) і мобільних додатків у корпоративне середовище, сутність аналітики великих обсягів даних (Big Data) та перспективи їх впровадження в Україні, тенденції ринку ІРО.

Ключові слова:

кризис-менеджмент, ринок ІТ, хмарні технології, великі дані, мобільні додатки, BYORD, IPO

Список використаних джерел:

 1. Big Success With Big Data Executive Summary (2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_14/Accenture-Big-Data-POV.pdf.

 2. Columbus L. Round up Of Analytics, Big Data & Business Intelligence Forecasts And Market Estimates, 2015. [Електронний ресурс] // Forbes.  Режим доступу : http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2015/05/25/roundup-of-analytics-big-data-business-intelligence-forecasts-and-market-estimates-2015/#1f4317514869

 3. Timson L. Why Big Australia is gaga for BYO Computing. May 10, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.itnews.com.au/Tools/Print.aspx?CIID=256857.

 4. Великі дані в інформаційних технологіях [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Big_Data.

 5. Дачковська М.IPO українських IT-компаній – справа перспективна [Електронний ресурс] / М. Дачковська. – Режим доступу : http://internetua.com/IPO-ukra-nskih-IT-kompan-i---sprava-perspektyvna.

 6. Михайленко О. Навіщо бізнесу мобільний додаток? [Електронний ресурс] / О. Михайленко // Forbes Україна.  Режим доступу : http://forbes.net.ua/ua/explain/startup_and_business/1376866-navishcho-biznesu-mobilnij-dodatok.

 7. Мороз С. І. Обґрунтування використання хмарних сервісів в агробізнесі [Електронний ресурс] С. І. Мороз // Ефективна економіка. – 2014. – № 5.  Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3012.

 8. Нестерчук Я. 2015 год стал худшим для IPO IT-компаний [Электронный ресурс] / Я. Нестерчук.  Режим доступа : http://igate.com.ua/news/12010-2015-god-stal-hudshim-dlya-ipo-it-kompanij.

 9. Огляд і оцінка перспектив розвитку світового та російського ринків ІТ [Електронний ресурс] Режим доступу : http://it-ua.info/news/2015/02/16/oglyad-ocnka-perspektiv-rozvitku-svtovogo-ta-rosyskogo-rinkv-t.html.

 10. Понимание тонкостей политики BYOD – серьезный плюс для резюме [Электронный ресурс] // Блог компании Celecom Режим доступа : https://habrahabr.ru/company/celecom/blog/231001.

 11. Рудковский О. Які ж насправді переваги надає «хмара» порівняно із десктопними додатками? [Електронний ресурс] / О. Рудковский. – Режим доступу : http://www.business.ua/opinions/khmarn_tekhnolog_dlya_b_znesu-268935.

 12. Український бізнес не знайомий з хмарними технологіями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vkurse.ua/ua/business/ne-znakom-s-oblachnymitekhnologiyami.html.

 13. Феррис К. BYOD – четыре буквы, от которых ИТ-директора бегут в панике [Электронный ресурс] / К. Феррис. – Режим доступа http://www.osp.ru/cio/2012/ 02/13013084/.

 14. Хмарні технології. Переваги і недоліки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://valtek.com.ua/ua/system-integration/it-infrastructure/clouds/cloud-technologies.

 15. Хмарні технології: концепція, переваги й ризики застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3016.

Завантажити