ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ

Автор:

Зосименко Тетяна Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Необхідність реалізації потенціалу транскордонного співробітництва між Україною та Білоруссю зумовлює актуальність пошуку нових шляхів вирішення накопичених у цій сфері проблем фінансового, інституційного, організаційно-управлінського характеру. Реалізація нових форм транскордонного співробітництва є важливим завданням також з погляду наближення вітчизняної регіональної політики до концепції регіональної політики ЄС, яка орієнтується на створення умов для мобілізації місцевого потенціалу і ресурсів, посилення конкурентоспроможності регіонів. Визначено регіональні детермінанти, що зумовлюють необхідність переходу до нових форм транскордонної співпраці між українськими та білоруськими областями. Доведено, що нагромаджені проблеми соціального, економічного, екологічного характеру вимагають концентрації ресурсів багатьох організацій приватного, державного і громадського секторів, об’єднання знань і зусиль фахівців різних сфер. Обґрунтовано, що транскордонні кластери та транскордонні індустріальні парки повинні стати формами організації транскордонного співробітництва, які отримуватимуть пріоритетну підтримку з боку органів державної та місцевої влади.

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, транскордонний кластер, транскордонний індустріальний парк, регіональна політика, інфраструктура, територіальне планування

Список використаних джерел:

1. Трансграничное сотрудничество Украины и Республики Беларусь: новые вызовы и перспективы развития [Электронный ресурс] / Центр трансграничного сотрудничества. – Режим доступа : http://cts.org.ua/ru/item/112-1006.html.

2. Максак Г. Сотрудничество Республики Беларусь и Украины в новых геополитических условиях [Электронный ресурс] / Г. Максак, Д. Юрчак. – Минск, 2014. – 39 с. – Режим доступа: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11006.pdf.

3. Уваров Б. Актуальные проблемы трансграничного сотрудничество Украины и Беларуси и возможные пути их решения [Электронный ресурс] / Б. Уваров ; Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. – Режим доступа : http://pfirs.org/blogs-dumkaekspertiv/entry/dumka-ekspertiv/aktualnye-problemy-transgranichnogo-sotrudnichestva-ukrainy-ibelarusi-vozmozhnye-puti-ikh-resheniya.html.

4. Розвиток транскордонного співробітництва: науково-аналітична доповідь / наук. ред. В. С. Кравців ; НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 125 с.

5. Беларусь – Украина. Совместная операционная программа [Электронный ресурс] / Программы сотрудничества EaPTC. – Режим доступа : http://eaptc.eu/ru/program/view-belarusukraine.html.

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua.

7. Національний статистичний комітет Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belstat.gov.by. 

 

Завантажити