РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Гавриленко Неля Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано схеми класифікації ризиків залучення інвестиційного капіталу, розкрито специфіку ризиків ІРО, наведено характеристику ризикової діяльності основних учасників фондового ринку. Визначено напрями мінімізації ризиків ІРО.

Ключові слова:

первинне публічне розміщення акцій (ІРО), ризик ІРО, компанія-емітент, фондовий ринок, інвестор, інвестиційний проект, мінімізація ризиків

Список використаних джерел:

1. Гладчук К. М. Теоретичні основи функціонування ринку первинних публічних пропозицій цінних паперів / К. М. Гладчук // Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 2013. – Issue 2, Volume 1. – Pp. 88–93.

2. Губанова Л. Визначення обсягів фінансування інвестиційного проекту / Л. Губанова // Вісник КНЕУ. – 2004. – № 2. – С. 53–63.

3. Ільчук В. П. Ринок ІРО : монографія / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Садчикова. – Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2016. – 228 с.

4. Кукса В. Это сладкое слово ІРО / В. Кукса // Зеркало недели. – 2007. – № 35. – С. 4.

5. Лукашов А. В. Ризики ІРО: три сторони процесу / А. В. Лукашов // Фінансова консультація. – 2007. – № 3. – С. 4–13.

6. Овчаренко С. В. Науково-методичне забезпечення первинного публічного розміщення акцій : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Світлана Володимирівна Овчаренко. – К., 2013. – 20 с. 

7. Червякова C. B. Ризики компанії-емітента в процесі здійснення операції ІРО / C. B. Червякова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 2 (11 ). – С. 109–111.

Завантажити