ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБІГУ КОНТРОЛІНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Автор:

Шкарлет Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Тунік Марина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні особливості формування системи обігу контролінгової інформації, обґрунтовано доцільність створення таких систем, побудовано модель обігу контролінгової інформації між основними структурними підрозділами страхової компанії. Також сформульовані та описані основні вимоги до формування систем обігу контролінгової інформації. У межах діяльності страхової компанії та враховуючи реалії функціонування страховиків на сучасному фінансовому ринку, було ідентифіковано основні проблеми формування ефективних систем обігу управлінської інформації. Розроблено методику створення системи обігу контролінгової інформації у межах діяльності страхової компанії, до якої включено такі основні етапи: етап діагностики системи обігу інформації, аналітичний етап, проектний етап, етап реалізації, етап оцінювання та контролю.

Ключові слова:

страхування, котролінг, контролінгова інформація, інформація, страхова компанія

Список використаних джерел:

1. Драгомірова Я. К. Інформаційне забезпечення ефективного функціонування системи контролінгу на підприємстві / Я. К. Драгомірова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 2, т. 3. – С. 165–168.

2. Нагайчук Н. Г. Управління капіталом страхових компаній / Н. Г. Нагайчук // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 106–116.

3. Павленко О. Український страховий ринок: можливості фінансування росту / О. Павленко // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 10. – С. 11–16.

4. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.

5. Сыпко Т. Д. Контроллинговая информация – инструмент эффективного управления предприятием [Електронний ресурс] / Т. Д. Сыпко, А. А. Михенько, Р. Решетник // Науково-технічна конференція Національного університету кораблебудування «Розвиток економічної науки в умовах сьогодення». – Миколаїв, 2013. – Режим доступу : http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail;jsessionid=929fbb1ee901081e7d7eb686a78e?lectureId=21735&conferenceId=19971&isProjectorView=false.

6. Скнар А. О. Інформаційне забезпечення контролінгу : навчальний посібник / А. О. Скнар. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 71 с.

Завантажити