ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ДЕТЕРМІНІСТСЬКІЙ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Автор:

Загоруйко Іван Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Частоколенко Ігор Павлович, Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На основі детерміністського підходу проаналізовано стан довгострокової загальної рівноваги та вплив на нього фіскальної політики держави за умови збалансованого державного бюджету. Розглянуто вплив багатьох екзогенних величин (чисельності працездатного населення, трудо-, матеріало- та фондомісткості, норми амортизації, граничної схильності до споживання, грошової маси та податків) на довгостроковий обсяг національного виробництва та рівень цін. Досліджено вплив грошової маси за наявності автономних чистих податків. На основі пропонованої моделі визначено мультиплікатор автономних споживчих видатків та рівняння обміну з урахуванням матеріаломісткості, фондомісткості та норми амортизації. Показана наявність подібного мультиплікативного ефекту для сукупної пропозиції.

Ключові слова:

макроекономічна модель, довгострокова загальна економічна рівновага, фіскальна політика, податки, трансфертні платежі, збалансований державний бюджет, грошова маса

Список використаних джерел:

1. Leeper E. M., Walker T. B. and Yang S.-C.S. Supplement to «fiscal foresight and information flows» // Econometrica. – 2013. – Vol. 81. – № 3. – Pp. 1115–1145.

2. Olson O. The role of productivity in economic growth and equilibrium //Asian Economic and Financial Review. – 2013. – Vol. 3. – № 11. – Pp.1497–1527.

3. Bachmann R., Bayer C. «Wait-and-See» business cycles? //Journal of Monetary Economics. – 2013. – № 60. – Pp. 704–719.

4. Загоруйко І. О. Елементарна модель спільної рівноваги на ринках продуктів та ресурсів / І. О. Загоруйко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 28, ч. ІІІ. – С. 67–73.

5. Загоруйко І. О. Методологія моделювання загальної економічної рівноваги: детерміністський підхід / І. О. Загоруйко // Збірник праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 39, ч. І. – С. 90–97.

6. Загоруйко І. О. Балансові рівняння в динамічній моделі загальної економічної рівноваги / І. О. Загоруйко // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада 2015 року). – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – Т. 1. – С. 11–13.

7. Загоруйко І. О. Методологічні аспекти моделювання міждержавного руху ресурсів / І. О. Загоруйко // Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2016 року). – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – С. 5–7.

Завантажити