МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Автор:

Шкарлет Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Описано методологічні засади використання турбулентного підходу в економічному дослідженні. Зокрема, конкретизована сутність зазначеного підходу, ідентифіковано основні складові методологічного концепту його застосування до пізнання економічних систем різної природи, що реалізовано через визначення принципів (об’єктивності, взаємодії та взаємообумовленості, динамічності, суб’єктності, системності), функцій (пізнавальна, описова, результуюча) та методів (спостереження, вимірювання, аналіз, порівняння, моделювання) цього підходу, обґрунтовано їхній зміст та важливість у контексті його застосування.

Ключові слова:

метод, науковий метод, турбулентність, економічна турбулентність, турбулентний підхід, методологія, функція, принцип

Список використаних джерел:

1. Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты [Электронный ресурс] / В. Бурлачков // Вопросы экономики. – 2009. – № 11. – С. 90–97. – Режим доступу : http://finanal.ru.

2. Герасимова Е. Б. Методология экономического анализа: турбулентный подход / Е. Б. Герасимова // Вопросы современной науки и практики. – 2009. – № 12 (26). – С. 180–190.

3. Журавлева Г. П. Новые правила игры в условиях экономической турбулентности / Г. П. Журавлева, Н. В. Манохина // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2013. – № 5 (49). – С. 23–28.

4. Захарченко П. В. Турбулентні процеси в економіці курортно-рекреаційних систем / П. В. Захарченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 3 (15). – С. 77–82.

5. Макарова Н. Н. Турбулентный подход к системе обеспечения экономической безопасности экономических субъектов / Н. Н. Макарова, А. В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 9. – C. 397–399.

Завантажити