СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ ГЛОБАЛЬНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Григоренко Аліна Анатоліївна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (просп. Науки 9А, м. Харків, 61000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сучасний аспект феномену глобалізації. Висвітлено вплив глобалізаційних процесів на розвиток промислових комплексів національних економік завдяки діалектичній єдності та суперечностей глобальних та національних інтересів розвитку. Обґрунтовано, що входження країни у глобальні та інтеграційні процеси, крім нових можливостей, несе в собі нові ризики і загрози. Це зумовлює необхідність усебічного врахування сучасних глобальних тенденцій під час формування національної стратегії розвитку, оцінювання власних можливостей і реального стану промислового комплексу національної економіки з метою адекватного та своєчасного реагування на виклики глобалізації.

Ключові слова:

глобалізація, національні інтереси, суперечності, промисловий комплекс, національна економіка

Список використаних джерел:

1. Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Ю. Стиглиц ; пер. с англ. Г. Г. Пирогова. – М. : Национальный общественно-научный фонд, 2003. – 304 с.

2. Сорос Дж. О глобализации / Дж. Сорос ; пер. с англ. А. Башкирова. – М. : Эксмо, 2004. – 224 с.

3. Поручник А. М. Національний економічний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі : монографія / А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 2008. – 352 с.

4. Михеев В. В. Глобализация и азиатский регионализм: Вызовы для России / В. В. Михеев. – М. : Ин-т Дальнего Востока, 2001. – 223 с.

5. Kapur G. Globalization and Culture: Navigating the Void / G. Kapur // The Cultures of Globalization. Duke University, USA. 1998. P. 192.

6. Цзян Е. О влиянии глобализации на международные отношения / Е. Цзян // Гонцзи гуанча. – 1998. – № 1. – С. 12.

7. Білорус О. Г. Стратегічні імперативи розвитку України в умовах глобалізації / О. Г. Білорус // Економічний Часопис–ХХІ. – 2001. – № 10. – С. 3–8.

8. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Э. СРайнерт. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 384 с.

9. Гжегож В. Колодко. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн : [пер. з пол.] / Гжегож В. Колодко. – К. : Основні цінності, 2002. – 245 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)