ПОРІВНЯННЯ ВЕДЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В НІМЕЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ

Автор:

Базілінска Олена Яківна, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655, Україна)

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Довгінка Єлизавета Олександрівна, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Проведено аналіз роботи приватного підприємництва України та Німеччини. Виділено певні особливості, які визначають успішне функціонування малого бізнесу в Німеччині. Також у межах статті досліджено вплив функціонування системи приватного підприємства як основи соціально-економічного розвитку держави. Особливу увагу приділено національним рисам ведення бухгалтерського обліку. Обґрунтовано важливість підтримки державою малих приватних підприємств.

Ключові слова:

малий бізнес, бухгалтерський облік, фінансова звітність, капітал, прибуток, домоуправління, підприємство

Список використаних джерел:

 1. Дорожня карта розвитку підприємництва в Україні: 2015–2016 роки. – К. : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2014. – 20 с.

 2. Ease of Doing Business Rate, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/rankings

 3. International Monetary Fund World Economic Outlook, October 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : InternationalMonetaryFundWorldEconomic Outlook (October-2016).

 4. Dr. René Söllner Die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Januar 2014, p. 41–43.

 5. Trotz hoher Zinsen: Kredite für kleine Firmen lohnen sich für Banken oft nicht [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.impulse.de/finanzen-vorsorge/trotz-hoher-zinsen-kredite-fuer-kleinunternehmer-lohnen-sich-fuer-banken-oft-nicht/2015858.html

 6. Ощадбанк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bankchart.com.ua/kredity/tarify/org/430.

 7. Kreditanstalt für Wiederaufbau [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047).

 8. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учебник / Я. В. Соколов, Ф. Ф. Бутынец, Л. Л. Горецкая. – М. : Проспект, 2007. – 659 с.

 9. Гройсман пообіцяв податкові канікули для малого бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/business/economics/3753219-hroisman-poobitsiav-podatkovi-kanikuly-dlia-maloho-biznesu.

 10. Мацидовски М. Система регулирования учета и отчетности Германии [Электронный ресурс] / Марио Мацидовски. – Режим доступа : http://www.ippnou.ru/print/002512/.

 11. Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch § 1 Abs. 2 HGB.

 12. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз як складова фінансового менеджменту малих підприємств / О. Я. Базілінська // Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 255–259.

Завантажити