РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ РАННЬОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТИПУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Автор:

Бойченко Віта Миколаївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Сучасні фінансові кризи мають досить широкий спектр проявів і під час досить важко встановити, що саме стало причиною активізації розвитку фінансової кризи. Через таку невизначеність велика імовірність неправильного вибору антикризових інструментів регулювання та, як наслідок, затягування процесу виходу із кризи або й навіть поглиблення кризових явищ. У цій статті зроблена спроба побудувати комплексний чотирикомпонентний індикатор типу фінансової кризи, базуючись на індикаторах ранньої діагностики фінансової кризи Л. Алессіни та К. Деткена. Розрахунки запропонованого індикатора для України періоду 2008 року показав, що всупереч поширеній думці, криза в Україні була викликана не зниженням попиту на українські експортні товари та зниженням їх ціни, а проблемами в банківському секторі та державною борговою політикою.

Ключові слова:

фінансова криза, економічна криза, ідентифікація кризи, тип фінансово-економічної кризи, інструменти ідентифікації типу кризи

Список використаних джерел:

 1.  Dell’Ariccia, G., D. Igan, and L. Laeven (2012). Credit Booms and Lending Standards: Evidence from the U.S. Subprime Mortgage Market. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 44, pages 367–384.

 2. Dell’Ariccia, G., D. Igan, L. Laeven, and H. Tong (2013). Policies for Macrofinancial Stability: Dealing with Credit Booms and Busts. Іn S. Claessens, M. A. Kose, L. Laeven, and F. Valencia, eds., Financial Crises, Consequences, and Policy Responses, forthcoming.

 3. Djalilov, K., Lyeonov, S., & Buriak, A. (2015). Comparative studies of risk, concentration and efficiency in transition economies. Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions, 5(4CONT1), 178–187.

 4. Hirata, H., M. A. Kose, C. Otrok, and M. E. Terrones (201). Global House Price Fluctuations: Synchronization and Determinants. Іn Francesco Giavazzi and Kenneth West, eds. NBER International Seminar on Macroeconomics 2012, National Bureau of Economic Research.

 5. Kaminsky, G., and C. Reinhart (1999). The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. American Economic Review, Vol. 89, pp. 473–500.

 6. L. Alessi, C. Detken (2009). ‘Real Time’ Early Warning Indicators for Costly Asset Price Boom/Bust Cycles A Role for Global Liquidity.

 7. Lansing, K. J. (2008). Speculative Growth and Overreaction to Technology Shocks. Working Paper Series 2008-08, Federal Reserve Bank of San Francisco.

 8. Maddaloni, A., and J-L. Peydró (2010). Bank Risk-taking, Securitization, Supervision and Low Interest Rates: Evidence from the Euro Area and the U.S. Lending Standards. Working Paper Series 1248, European Central Bank.

 9. Statistical data warehouse / European central bank. Retrieved from http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?DATASET=0&DATA_TYPE=1&node=bbn139

 10. Stiglitz, J., and A. Weiss (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. American Economic Review, Vol. 71, No. 3, pp. 393–410.

 11. Вартість квартир (ціни на житло) [Електронний ресурс] / Консалтингова компанія SV Development. – Режим доступу : http://www.svdevelopment.com/ua/web/flat_costs.

 12. Васильєва Т. А. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. Б. Афанасьєва // Вісник НБУ. – 2013. – № 11 (213). – С. 22–28.

 13. Кочетков В. М. Аналіз розвитку міжнародних банків в Центральній та Східній Європі [Електронний ресурс] / В. М. Кочетков, Ж. С. Кугуєнко // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2934.

 14. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи : монографія / [ А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, М. І. Макаренко, Ф. І. Шпиг та ін. ] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.

 15. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.

 16. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

 17. Циганюк Д. Л. Механізм забезпечення стабільності банківської системи: зарубіжний досвід та українські реалії / Д. Л. Циганюк, В. Н. Гланц // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2. – С. 40–45.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)