МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ І НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Досліджено фактори, що спричинюють високий рівень нестійкості і невизначеності функціонування суб’єктів економіки у сучасних умовах господарювання. Узагальнено сутність управління ризиками, що базується на ідентифікації й оцінці ризиків та розробці заходів щодо мінімізації та нейтралізації негативних наслідків ризиків. Обґрунтовано важливість ідентифікації загроз і інтересів суб’єкта підприємництва як ключового елемента оцінки ризиків. Систематизовано методи мінімізації фінансових ризиків та визначено їх теоретико-прикладні аспекти використання.

Ключові слова:

ризик, система управління ризиками, ідентифікація ризиків, оцінка ризиків, інтереси, загрози, методи оцінювання ризиків, мінімізація ризиків, нейтралізація ризиків, уникнення ризику, лімітування концентрації ризику, розподіл ризиків, самострахування

Список використаних джерел:

  1. AIRMIC, ALARM, IRM: Стандарты управления рисками [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf.

  2. Risk management standards of The Institute of Risk Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theirm.org/knowledge-and-resources/risk-management-standards.

  3. Інститут ризик-менеджменту (The Іnstitute of Risk Management – IRM) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theirm.org/homepage.

  4. Міжнародна рада управління ризиками (International Risk Governance Council – IRGC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irgc.org/risk-governance/irgc-risk-governance-framework.

  5. Всесвітня асоціація ризик-менеджерів (Global Association of Risk Professionals) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.garp.org.

  6. Шишкіна О. В. Теоретико-методичні основи оцінки фінансових ризиків промислових підприємств / О. В. Шишкіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник наукових праць. – 2010. – № 44 – С. 267–275.

  7. Шишкіна О. В. Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Шишкіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 4. – С. 238–246. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_4_37.pdf.

Завантажити