ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ США

Автор:

Волот Олена Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Росохач Олена Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто характеристики та проаналізовано особливості використання сучасних автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку та управління на підприємствах США. Визначено переваги та недоліки застосування корпоративних інформаційних систем, а також фактори, що стимулюють зростання комерційного ринку програмного забезпечення США.

Ключові слова:

бухгалтерський облік, автоматизовані інформаційні системи, інформаційні системи управління

Список використаних джерел:

1. Accounting software (2015) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.egafutura.com/wiki-en/accounting-software.

2. Hall J. A. Accounting information systems (2011) [Electronic resource]. – Access mode : http://mfile.narotama.ac.id/files/ebooks/Accounting%20Information%20Systems/Accounting%20Information%20Systems%20(Seventh%20Edition).pdf.

3. The top 20 accounting software products (2014) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.symmetry50.com/blog/2014/11/8/the-top-20-accounting-software-products

4. Less Accounting: Accounting Software Features [Electronic resource]. – Access mode : https://lessaccounting.com/accounting-software-features.

5. Xero: features [Electronic resource]. – Access mode : https://www.xero.com/us/about/.

6. Wave: software features [Electronic resource]. – Access mode : https://www.waveapps.com/about-us/.

7. Волот О. І. Впровадження та використання сучасних інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств / О. І. Волот // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 3 (68). – С. 114–121.

Завантажити