ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ У КОНТУРІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ

Автор:

Пепа Тарас Вадимович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена проблемі формування економіки знань як основи і гаранта модернізації соціально-економічного розвитку країни. Розкрито сутність і роль модернізаційного потенціалу, його нерозривний зв’язок з економікою знань та науковим, інтелектуальним і творчим потенціалом. Визначено базові основи формування економіки знань, еволюція розвитку, її властивості й особливості та етапність переходу до знаннєвої економіки, представлена лінійна модель і процеси її формування. Обґрунтовано потенційні напрямки подальшої розробки ефективних індикаторів економіки знань як фундатора модернізаційної динаміки та стабільності й ефективності економічного розвитку.

Ключові слова:

економіка знань, модернізаційний потенціал, інновації, знаннєва економіка, науковий і творчий потенціал, інформаційні технології, ефективність

Список використаних джерел:

1. Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента до Верховної Ради. – К., 2011. – 416 с.

2. Геєць В. М. Модернізація в системі «суспільство-держава-економіка» / В. М. Геєць // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 33. – С. 221–235.

3. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

4. DAVID, P. and D. FORAY (1995). Accessing and Expanding the Science and Technology Knowledge Base, STI Review, No. 16, OECD, Paris.

5. OECD (1996), Transitions to Learning Economies and Societies, Paris.

6. EUR 20025 (2003). Third European Report on Science & Technology Indicators, European Commission, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

7. STEHR, N. (2005). Knowledge Politics: Governing the Consequences of Science and Technology, Paradigm Publishers.

8. DAHLMAN, C.J., CHEN, D.H. (2005). The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Operations, The World Bank, Washington DC.

9. European Commission. (2002). Towards a knowledge-based Europe – The European Union and the information society.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)